Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Newyddion Ysbyty Treforys

2020

06/05/2020 - Teyrnged rhodd Cyfarpar Diogelu Personol i godwr arian digymell

05/05/2020 - Cynghorydd yn canmol 'dewin' Ysbyty Treforys ar ôl damwain fferm

24/04/2020 - Mae'r ddau glaf COVID a awyrwyd yn gyntaf yn mynd adref

21/04/2020 - Mae gwaith tîm yn gweld uned plant newydd yn Nhreforys ar agor mewn pythefnos

13/03/2020 - Mae tad y seren actio yn diolch i'r GIG a'r llawfeddyg a achubodd ei law

25/02/2020 Bydd cartwn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol

20/02/2020 Nyrs a drawsnewidiodd wasanaeth cardiaidd a enwebwyd ar gyfer gwobr fawreddog

18/02/2020 Mae gwirfoddolwyr â bysedd gwyrdd yn dechrau trawsnewid tiroedd ysbytai yn erddi iach

11/02/2020 Golau gwyrdd ar gyfer ynni gwyrdd

04/02/2020 Cydnabyddiaeth fyd-eang i dîm Abertawe

27/01/2020 Gwersi ffordd iach o fyw i gleifion cardiaidd

20/01/2020 Claf yn hybu ailadeiladu'r fron

09/01/2020 Mae interniaid yn gweld newid "anghredadwy" dim ond 10 wythnos i swyddi

 

2019

16/12/2019 Mae Siôn Corn yn dod â hwyl rithwir i wardiau plant Ysbyty Treforys

09/12/2019 Diolchodd gwirfoddolwyr am flwyddyn o gymorth mewn dathliad Nadolig

06/12/2019 Mae technoleg robotig yn rhyddhau fferyllwyr ysbytai

06/12/19 Mae uned meddygon teulu arloesol yn gweithio gyda pharafeddygon i leddfu pwysau'r gaeaf ar adrannau Damweiniau ac Achosion Brys

12/11/2019 Bydd hyfforddiant anabledd dysgu yn orfodol yn dilyn gwaith y bwrdd iechyd gydag ymgyrchwyr

12/11/2019 Stêm lawn ymlaen wrth i rali hen tractor i godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe

08/11/2019 Mae ymgyrchwyr Gwasanaeth Anaf yr Ymennydd yn gobeithio bod eu llais yn cael ei glywed

08/11/2019 Mae'r gwasanaeth seiciatryddol yn derbyn achrediad mawreddog

07/11/2019 Gofal cleifion sy'n ddifrifol wael wedi'i gwella gan dechnoleg wrth erchwyn gwely

04/11/2019 Mae dymuniad yn dod yn wir wrth i ardd newydd agor yn Ysbyty Treforys

29/10/2019 Mae byg chwydu yn effeithio 75 gleifion a staff

25/10/2019 Neges norofeirws brys

24/10/2019 Sut mae'r ffliw yn gallu cael effaith mewn ysbyty

17/10/2019 Mae ymwelwyr yn cael profiad ymarferol mewn Diwrnod Agored

08/10/19 Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

08/10/19 Canolfan Llosgiadau yn tynnu sylw at beryglon i fabanod a phlant bach

01/10/2019 Ymgynghorydd yn rhagnodi'r gampfa cyn llawdriniaeth

27/09/19 Cyfle i gael diwrnod ymarferol yn Ysbyty Treforys

24/09/19 Mae golffwyr yn dweud diolch i'r ysbyty gyda gyriant codi arian

18/09/19 Mae arloesedd Bae Abertawe o fudd i gleifion arennol

17/09/19 Prosiect newydd yn chwilio am dalent cudd

04/09/2019 Mae'r plot yn tewhau ar gyfer tîm pêl-droed elusennol

03/09/2019 Amser aros am driniaeth wedi'i leihau gan uned blastig newydd

24/07/2019 Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd

23/07/2019 Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd

22/07/2019 Rhodd elusennol Mam a'i ferch

17/07/2019 Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!

19/06/2019 Lleihau gorddefnyddio gwrthfiotigau yn Ysbyty Treforys

14/06/2019 Mae DJ diolchgar yn chwarae eto am ei driniaeth achub bywyd