Neidio i'r prif gynnwy

Rota Fferyllfa

Delwedd o cwbwrdd meddygiaeth

Mae fferyllfeydd cymunedol yn cael eu comisiynu i ddarparu gwasanaethau yn ystod yr wythnos, penwythnosau a gyda'r nos.

Dilynwch y ddolen hon i wefan GIG 111 Cymru i ddod o hyd i'ch fferyllfa gymunedol agosaf.

Bydd oriau agor gŵyl y banc yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Dilynwch y ddolen hon i weld rotâu fferyllfa Gŵyl Banc Castell-nedd Port Talbot.

Dilynwch y ddolen hon i weld rotâu fferyllfa Gŵyl Banc Abertawe.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.