Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Pam Gweithio i Ni?

Os ydych chi eisiau cyfleoedd gyrfa a hyfforddiant rhagorol wrth fyw ar stepen drws rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd Ewrop, gyda holl fanteision dinas sy'n ffynnu a chosmopolitaidd - edrychwch ymhellach.

Mae cymaint o gyfleoedd i ymuno รข'n bwrdd iechyd a chael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles pobl Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Efallai eich bod yn nyrs neu'n feddyg, efallai eich bod yn arbenigo mewn gwyddor iechyd / therapi neu'n gallu cynnig sgiliau yn un o'n gwasanaethau cymorth - mae gennym swydd i chi.

Mae yna hefyd brentisiaethau, lleoliadau gwaith a rolau gwirfoddoli ar gael.

Mae staff wedi'u cofrestru yng Nghynllun Pensiwn y GIG ac mae gweithio hyblyg ar gael, yn amodol ar ofynion y gwasanaeth.

Isod gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein huchelgeisiau, hyfforddiant a'r gwahanol feysydd cyflogaeth a gynigiwn yn BIP Bae Abertawe.