Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Pam Gweithio i Ni?

Os ydych chi eisiau cyfleoedd gyrfa a hyfforddiant rhagorol wrth fyw ar stepen drws rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd Ewrop, gyda holl fanteision dinas sy'n ffynnu a chosmopolitaidd - edrychwch ymhellach.

Mae cymaint o gyfleoedd i ymuno â'n bwrdd iechyd a chael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles pobl Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Efallai eich bod yn nyrs neu'n feddyg, efallai eich bod yn arbenigo mewn gwyddor iechyd / therapi neu'n gallu cynnig sgiliau yn un o'n gwasanaethau cymorth - mae gennym swydd i chi.

Mae yna hefyd brentisiaethau, lleoliadau gwaith a rolau gwirfoddoli ar gael.

Mae staff wedi'u cofrestru yng Nghynllun Pensiwn y GIG ac mae gweithio hyblyg ar gael, yn amodol ar ofynion y gwasanaeth.

Isod gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein huchelgeisiau, hyfforddiant a'r gwahanol feysydd cyflogaeth a gynigiwn yn BIP Bae Abertawe.