Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Delwedd yn llawn o staff Bae Abertawe yn gweithio ar y rheng flaen

Croeso i BIP Bae Abertawe

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn darparu gofal iechyd y GIG ar gyfer ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot trwy ein gwasanaethau cymunedol, ein tri phrif ysbyty a'n gwasanaethau iechyd meddwl.