New home page pic.jpg
O fis Ebrill 1, 2019, fe fydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PABM gynt) yn darparu gofal iechyd GIG ar gyfer ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot trwy ein tri phrif ysbyty a gwasanaethau yn y gymuned.

 

Ar y wefan hon, cewch gyngor ar gael help yn ystod salwch, yn ogystal â gwybodaeth fanwl am ein gwasanaethau a sut y gallwch gysylltu â ni.

 

Am y gwybodaeth diweddaraf ar Brexit, ymwela'r tudalen yma.