Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

New home page pic.jpg

Croeso i Bae Abertawe BIP

 

Amdanom Ni

 

O Ebrill 1, 2019, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (ABMU gynt) yn darparu gofal iechyd y GIG ar gyfer ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot trwy ein gwasanaethau cymunedol, ein tri phrif ysbyty a'n gwasanaethau iechyd meddwl.