Neidio i'r prif gynnwy

Telerau Defnyddio

Defnydd a Ganiateir

Mae ymwelwyr â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (y wefan hon) yn cael caniatâd i gael mynediad i ddeunyddiau cyhoeddedig (cynnwys) yn amodol ar y telerau hyn. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau defnyddio.

Er y gellir cyrchu, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (ee ymchwil preifat, astudio neu ddefnydd mewnol); ni ddylai ymwelwyr atgynhyrchu nac ail-gyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan hon heb ganiatâd y wefan / perchennog yr hawlfraint.

Mae delweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y wefan hon yn eiddo i ni a / neu drydydd partïon. Ni ddylid defnyddio'r rhain heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n ymwneud â'r wefan hon yn perthyn i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a, lle bo'n berthnasol, yn gymdeithion trydydd parti.

Diogelu Firws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar gyfer firysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunyddiau a lwythwyd i lawr o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, darperir cynnwys ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac rydych chi'n ei ddefnyddio ar eich risg eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod neu golled o ganlyniad i unrhyw weithred neu anwaith o ganlyniad i ddefnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

Gwefannau Allanol

Nid yw Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys na chanlyniadau dilyn unrhyw gyngor a gynhwysir ar safleoedd o'r fath.

Ni ddylid ystyried rhestru fel ardystiad o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes ganddynt unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig na newid cyfeiriad gwefan.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cadw'r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

Gwelliannau i'r Dyfodol

Bydd newidiadau dilynol i'r telerau hyn ar gael ar y wefan hon.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.