Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Categorïau Newyddion

25/10/19
Arennol
06/08/21
Newid ar gyfer y Dyfodol-newyddion
Newid ar gyfer y dyfodol
Newid ar gyfer y dyfodol

Newyddion am ein cynlluniau ar gyfer gofal brys a chynlluniedig ym Mae Abertawe

24/06/21
Newyddion Cenedlaethau'r Dyfodol/Gwyrdd/Amgylchedd
05/06/20
Arloesi Coronafeirws (COVID-19)

Arloesiadau Coronafeirws (COVID-19): Newidiadau cadarnhaol a ysgogwyd gan y pandemig.

10/03/20
Newyddion Coronafeirws (COVID-19)
Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws
Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

Ein newyddion Covid-19 diweddaraf

26/02/20
Gofal digidol
05/02/20
Newyddion Clwstwr
Delwedd o rywun yn ysgrifennu
Delwedd o rywun yn ysgrifennu

Newyddion Clwstwr

30/04/19
Newyddion Dementia
12/04/19
Newyddion deintyddol
22/05/19
Newyddion gofal llygaid