Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau iechyd plant - Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Ar y dudalen hon fe welwch ddolenni i adrannau sy'n canolbwyntio ar y gwasanaethau arbennig niferus rydyn ni'n eu darparu i blant a phobl ifanc ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a'r ardaloedd cyfagos.

Mae'r gwasanaethau hyn yn cwmpasu materion o alergeddau, gwlychu gwelyau, anawsterau cyfathrebu, seicoleg iechyd plant i broblemau'r galon, epilepsi, problemau gyda'r cymalau a llawer mwy.

Darperir gwasanaethau yn ein hysbytai ac yn y gymuned.

Gallwch ddarllen am yr hyn y mae pob gwasanaeth yn ei wneud, beth i'w ddisgwyl mewn apwyntiadau, y staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth ac, mewn rhai achosion, cael dolenni i gymorth ychwanegol.

Mae ein holl staff yn cydweithio’n agos a hefyd gyda chlinigwyr o Gaerdydd a thu hwnt fel rhan o rwydweithiau arbennig, sy’n ein helpu i ddarparu’r gofal gorau posibl.