Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn ag Adferiad a Lles

Ynglŷn ag Adferiad a Lles

Mae ein staff wedi'u hymrwymo i'ch helpu chi i wella o salwch, rheoli cyflyrau tymor hir a gwneud dewisiadau iach i sicrhau eich bod chi a'ch teulu yn cael y gorau o fywyd.

Ond mae yna pethau gallwch chi eu gwneud hefyd i ategu'r gwaith hwn a sicrhau'r buddion mwyaf posibl.

Yn yr adran hon fe welwch gyngor ar ystod eang o bynciau gan gynnwys cadw lles egnïol, meddyliol, byw gyda chyflyrau tymor hir, atal salwch, ymdopi wrth aros am lawdriniaeth, heneiddio'n dda, bwyta'n iach, rhoi'r gorau i ysmygu a hyd yn oed wella o Covid- 19.

* Sylwch fod yr adran hon yn cael ei hadeiladu felly ni ellir dod o hyd i'r holl wybodaeth yma eto. *

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.