Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ein Ysbytai

 

Ysbyty Treforys

Mwy o wybodaeth

Ysbyty Singleton

Mwy o wybodaeth

Awyrlun o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Mwy o wybodaeth

Llun tu allan  Ysbyty Gorseinon
Ysbyty Gorseinon

Mwy o wybodaeth

Awyrlun o Ysbyty Cefn Coed
Ysbyty Cefn Coed

Mwy o wybodaeth

Llun o'r arwydd sy'n arwain at Ysbyty Tonna
Ysbyty Tonna

Mwy o wybodaeth

Llun o'r arwydd pren y tu allanTaith Newydd
Taith Newydd

Mwy o wybodaeth

Darn o gelf sy'n cynrychioli Clinig Caswell
Clinig Caswell

Mwy o wybodaeth