Neidio i'r prif gynnwy

Ymgynghorwyr yn ymateb i feddyg wedi ymddeol Peter Hilton

(15.09.23 Diweddariad: Mae'r rhestr o lofnodwyr yn cael ei diweddaru wrth i gydweithwyr barhau i ddod ymlaen. Gweler isod.)

Mewn ymateb uniongyrchol i sylwadau meddyg wedi ymddeol Peter Hilton mewn gohebiaeth â The Times, mae 55 o feddygon ymgynghorol - rhai ohonynt yn gweithio gyda Dr Hilton - wedi dod at ei gilydd yn rhagweithiol i wrthod ei farn yn y termau cryfaf posibl.

Mae cydweithwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - sy'n gweithio ar draws ysbytai Treforys, Singleton a Chastell Nedd Port Talbot - wedi ysgrifennu ac arwyddo llythyr yn lleisio eu dicter ac yn nodi'n glir nad oes lle i farn o'r fath yn y proffesiwn yn yr 21 ain ganrif.

Maent wedi gofyn i’r bwrdd iechyd gyhoeddi’r llythyr ar eu rhan ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn hynod falch o’i wneud.

 

Rydym yn cyfeirio at Letters to the Editor yn The Times ar 13 Medi 2023. Yn syml, mae Dr Hilton yn anghywir yn ei sylwadau am 'feddygon ifanc, benywaidd yn bennaf'. Nid yw myfyrwyr meddygol yn cael eu dewis ar sail 4A* ar lefel Safon Uwch yn unig, ond ystod o fesurau academaidd ac anacademaidd - nid yw’r un ohonynt yn cynnwys neu’n awgrymu derbyniad camsynied neu aflonyddu rhywiol. Mae ysgolion meddygol hefyd yn cynnig hyfforddiant ar realiti ymarfer meddygol a gwaith yn y GIG, felly mae graddedigion yn sicr wedi 'gwneud eu gwaith cartref' erbyn iddynt ddechrau yn y proffesiwn.

Ymhell o fod yn bluen eira, mae ein meddygon ifanc yn fywiog, â diddordeb, yn ddeallus ac yn ymroddedig i'w gyrfaoedd. Y lleiafswm moel yw disgwyl y byddant yn cael eu trin â pharch gan eu cydweithwyr, ac rydym yn eu cefnogi'n gryf yn y galw hwn. Mae diystyriad Dr Hilton o fwlio, rhywiaeth ac aflonyddu rhywiol fel anghyfleustra yn unig yn y gweithle yn anghyson â'r proffesiwn yn yr 21ain ganrif. Rydym yn gwrthod yr awgrym gwrthyrrol bod angen i feddygon dan hyfforddiant gryfhau neu y dylid, yn syml, oddef yr ymddygiadau hyn.

 

Dr Sameena Ahmed, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Hasham Al-Meshhedani, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Katy Beard, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Scott Bradburn, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Jon Brearley, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Edward Chubb, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Phil Coles, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Matthew Dallas, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Nia Davies, Dyfeiswraig Ymgynghorol

Dr Sean Dwyer, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Michael Eales, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Benjamin Eagle, Dwysydd Ymgynghorol/Anesthetydd

Dr Claire Farley, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr James Farrant, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Simon Ford, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Christopher Francis, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Martin Garry, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Michael Gilbert, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Michael Gough, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Bethan Hale, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Kate Harvey, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Farhan Husain, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Craig Jerwood, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Anita Jonas, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Rebecca Jones, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Ananth Kasisomayajula, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Fatma Lahoub, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Thomas Lawson, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Thia Malan, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Owen McIntyre, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Linda Middleton, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Ausama Mohammed, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Alexandria Morgan, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Douglas Morgan, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr James Morgan, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Rowenna Morris Clarke, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Catherine Cromey, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Benias Benson Mugabe, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Sabelo Ndlovu, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Elana Owen, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Christine Range, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Lewys Richmond, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Anna Roberts, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Alisdair Rosie, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Rachel Scale, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Teresa Soskova, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Robert Sparrow, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Lucy Stacey, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Ors Takats, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Nathan Tweed, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Tracey Wall, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Claire Ware, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Thomas White, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Simon Whittaker, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Ceri Wiltshire, Anesthetydd Ymgynghorol

Ychwanegwyd: 15.09.23

Dr Bethan Morris, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Steve Young, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Vivek Joshi, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Beth Barton, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Paul Temblett, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Hani Taman, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr John Gorst, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Susan Williams, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Dave Watkins , Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Anthony Murphy, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr James Spargo, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Nigel Jenkins, Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Peter Matthews, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Matthew Challis, Dwysydd Ymgynghorol

Dr Suresh Pillai, Dwysydd Ymgynghorol

Ychwanegwyd: 18.09.2023

Dr Gethin Pugh, Dwysydd Ymgynghorol/Anesthetydd

Ysbytai Treforys, Singleton a Chastell Nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.