Neidio i'r prif gynnwy

Adran Argyfwng (ED)

Tudalen wedi'i diweddaru: 16.01.23

Oes angen ED arnaf?

Ar hyn o bryd mae'r GIG yn profi lefelau uchel iawn o alw.

Mae hyn yn fwyaf amlwg ar 'ddrws ffrynt' ysbyty, gyda'r Adran Achosion Brys (a elwir hefyd yn Ddamweiniau ac Achosion Brys - A&E) yn mynd yn brysur iawn, a all arwain at arosiadau hir i gael eu gweld.

Dewch i’r ED yn Ysbyty Treforys dim ond os oes gennych chi neu rywun annwyl salwch neu anaf sy’n bygwth bywyd fel anawsterau anadlu, poen difrifol parhaus yn y frest, colled gwaed trwm, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth, amheuaeth o strôc, clwyfau dwfn.

 

Ble arall gallaf gael help?

Amodau y gall yr UMA eu trin a'r rhai na all eu trin.

Gall yr UMA drin:

NI ALL yr UMA drin:

toriadau a mân losgiadau salwch fel Covid neu ffliw
ysigiadau a straen peswch, annwyd a dolur gwddf, gan gynnwys tymheredd
esgyrn wedi torri poen clust

datgymaliad yr ysgwydd, bysedd a bysedd traed

brech

anafiadau i'r pen a'r wyneb heb golli ymwybyddiaeth a lle nad yw'r claf yn cymryd meddyginiaeth gwrthgeulo (teneuo gwaed)

poen yn y frest

anafiadau gwddf, lle rydych chi'n symudol heb unrhyw binnau a nodwyddau yn eich breichiau

strôc

anafiadau i'ch cefn pan fyddwch chi'n gallu symud ac nid yw'r boen wedi digwydd wrth i chi droelli'ch cefn neu godi rhywbeth

problemau anadlu

cyrff estron i'r llygaid, y clustiau a'r trwyn

problemau deintyddol

anafiadau nad ydynt yn dreiddiol i'r llygaid a'r glust

damwain gydag anaf i'r abdomen/stumog

anafiadau i'r asen lle nad ydych yn pesychu gwaed ac nad oes gennych haint ar y frest

heintiau wrinol, cystitis neu broblemau cathetr

pigau pryfed

coesau, cymalau neu gefnau poenus

ymosodiadau

cwynion croen gan gynnwys cornwydydd a brech

 

clwyfau nad ydynt wedi'u hachosi yn ystod damwain