Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu  Ni

Llun o ffon yn cael ei ddefnyddio

Rhifau ffôn ysbytai:

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg – We welcome calls in Welsh

Ysbyty Treforys - Prif switsfwrdd 01792 702222

Ysbyty Singleton - Prif switsfwrdd 01792 205666

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - Prif switsfwrdd 01639 862000

Ysbyty Gorseinon - 01792 704184 neu 01792 704180

Ysbyty Cefn Coed - 01792 561155

Ewch i brif dudalen Ysbyty Treforys i ddod o hyd i restr o rifau ffôn y wardiau.  

Ewch i brif dudalen Ysbyty Singleton i ddod o hyd i restr o rifau ffôn y wardiau.  

Ewch i brif dudalen Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i ddod o hyd i restr o rifau ffôn y wardiau.  

Ymholiadau Cyffredinol

01639 683344

BIPBA.Ymholiadau@wales.nhs.uk

Cyn i chi gysylltu â ni, gweler y rhestr o gwestiynau ac atebion cyffredin isod.

Gellir cysylltu â’n Prif Weithredwr Dros Dro, Dr Richard Evans, a'n cadeirydd Emma Woollett, drwy ddefnyddio’r cyfeiriad sydd ar waelod y dudalen yma.

Materion Cleifion

Os ydych chi wedi colli rhywun annwyl yn ddiweddar, ewch i’r dudalen Materion Cleifion i gael gwybodaeth am beth i’w wneud nesaf.

Rhoi adborth neu wneud cwyn

Rydym yn croesawu pob adborth, da neu ddrwg. Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n feddwl yma.

Ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gyflwyno cais Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at: FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fe allwch gysylltu â’r tîm Deddf Rhyddid Gwybodaeth drwy gyfeiriad y pencadlys uchod.

Fodd bynnag, efallai bod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael ar y wefan hon yn ei’n Log Datgeliad, sy’n cynnwys manylion am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a atebwyd yn flaenorol.

Cael mynediad i'ch cofnodion

Oherwydd amgylchiadau digynsail, byddwn yn ymdrechu i fodloni amserlenni GDPR ar gyfer ceisiadau Mynediad Pwnc ond gall fod achlysuron pan nad yw hyn yn bosibl. Byddwn yn sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu mor amserol â phosibl.

Am gyngor a gwybodaeth ar sut i gael gafael ar gofnodion meddygol, cysylltwch â accesstorecords@wales.nhs.uk neu:

Y Swyddfa Mynediad Pwnc

Adran Cofnodion Iechyd

Ffordd Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BX

01639 862010

Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr, cysylltwch â thîm cyfathrebu’r bwrdd iechyd yma.

Cyfeiriad

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot,

Parc Ynni Baglan,

Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BR

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.