Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Cysylltu  Ni

Cysylltu  Ni
Ymholiadau Cyffredinol

01639 683344

sbu.inquiries@wales.nhs.uk

Cyn i chi gysylltu â ni, gweler y rhestr o gwestiynau ac atebion cyffredin isod.

 

Gellir cysylltu â’n Prif Weithredwr, Tracy Myhill, a'n cadeirydd dros dro Emma Woollett, drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ar gyfer pencadlys y bwrdd iechyd sydd ar waelod y dudalen yma.

Os ydych am gysylltu ag ysbyty yn uniongyrchol:

Ysbyty Treforys: 01792 702222

Ysbyty Singleton: 01792 205666

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot: 01639 862000

Gallwch gysylltu â’r ysbytai a gofyn i gael eich trosglwyddo i ward benodol, neu i ddod o hyd i rifau’r wardiau er mwyn eu ffonio’n uniongyrchol, ewch i dudalennau gwe’r ysbyty i weld y manylion drwy glicio ar y dolenni isod. 

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot         Ysbyty Treforys         Ysbyty Singleton

 

Materion Cleifion

Os ydych chi wedi colli rhywun annwyl yn ddiweddar, ewch i’r dudalen Materion Cleifion i gael gwybodaeth am beth i’w wneud nesaf.

 

Rhoi adborth neu wneud cwyn

Rydym yn croesawu pob adborth, da neu ddrwg. Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n feddwl yma .

 

Ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gyflwyno cais Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at:  FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fe allwch gysylltu â’r tîm Deddf Rhyddid Gwybodaeth drwy gyfeiriad y pencadlys uchod.

Fodd bynnag, efallai bod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael ar y wefan hon yn ei’n Log Datgeliad, sy’n cynnwys manylion am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a atebwyd yn flaenorol.

 

Cael mynediad i'ch cofnodion

Am gyngor a gwybodaeth ar sut i gael gafael ar gofnodion meddygol, cysylltwch â accesstorecords@wales.nhs.uk neu:

Y Swyddfa Mynediad Pwnc

Adran Cofnodion Iechyd

Ffordd Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BX

01639 862010

 

Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr, cysylltwch â thîm cyfathrebu’r bwrdd iechyd yma 

 

Cyfeiriad

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot

Rhodfa'r Forffordd

Port Talbot

SA12 7BR