Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Brechiadau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Rhagymadrodd

Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth am gael brechiadau ar gyfer Covid, ffliw, HPV, MMR a mwy yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Ewch i'r dudalen hon i gael gwybod beth sy'n digwydd gyda rhaglen atgyfnerthu Covid a brechlyn ffliw yr hydref hwn.

 

Ewch yn syth i'n hadran ar frechiadau Covid yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Sylwch: Mae'r adran hon yn dal i gael ei hadeiladu a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu.