Neidio i'r prif gynnwy

Aros yn Iach

Os ydych yn aros am driniaeth neu lawdriniaeth, mae'n bwysig gwneud yn siŵr eich bod mor ffit ac iach â phosibl. Bydd cadw'n heini, bwyta'n iach a rhoi'r gorau i ysmygu yn eich helpu i 'aros yn iach' a rhoi hwb i'ch iechyd a'ch lles cyffredinol.

Ar y tudalennau Aros yn Iach Bae Abertawe hyn, fe welwch lawer o wybodaeth a chymorth y gobeithiwn y byddant yn ddefnyddiol i chi yn y cyfnod cyn eich apwyntiad.

Sylwch - mae'r tudalennau hyn yn cael eu datblygu ac yn cael eu diweddaru gyda gwybodaeth newydd yn rheolaidd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.