Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

 

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, mae'n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant cyfrinachedd i fod yn agored ac yn atebol.

Mae deddfwriaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi'r hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, i weld wybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, yna gwnewch hynny naill ai:

E-bost:

neu wrth ysgrifennu at:

 

Ymholiadau Cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.