Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Rhyddid Gwybodaeth

 

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, mae'n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant cyfrinachedd i fod yn agored ac yn atebol.

Mae deddfwriaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi'r hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, i weld wybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, yna gwnewch hynny naill ai:

E-bost:

neu wrth ysgrifennu at:

 

Ymholiadau Cyffredinol