Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Ymholiadau'r Wasg a'r Cyfryngau

Pentwr o bapurau newydd ar ben ei gilydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth gyswllt ar gyfer y wasg a'r cyfryngau yn unig. Yn anffodus ni allwn ddelio ag unrhyw ymholiadau clinigol neu gyffredinol.

I gael gwybodaeth am bwy i gysylltu ag ymholiadau cyffredinol, ewch i'r dudalen Cysylltu â Ni.

Y Wasg a'r Cyfryngau

Yn y lle cyntaf, dylid anfon ymholiadau gan y cyfryngau a cheisiadau ffilmio at ein tîm cyfathrebu yn : Communications.Department@wales.nhs.uk

Mae'r Adran Gyfathrebu yn gweithredu yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os oes gennych ymholiad brys y tu allan i oriau, cysylltwch â'r ysbyty y gallai ei olygu a gofynnwch am gael siarad â'r rheolwr sydd ar alwad. Sylwch yr ymdrinnir ag ymholiadau arferol yn ystod oriau swyddfa.

Ein tîm bwrdd iechyd

  • Pennaeth Cyfathrebu - Susan Bailey

         Ffôn: 01639 683330 neu 07800662215

         E-bost: Susan.Bailey@wales.nhs.uk

  • Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu - Paul Lewis

         Ffôn: 01639 683331 neu 07816174227

         E-bost: Paul.Lewis2@wales.nhs.uk

  • Rheolwr Cyfathrebu - Abby Bolter

         Ffôn: 01639 683314 neu 07875231957

         E-bost: Abby.Bolter@wales.nhs.uk

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu - Chris Wilson-Barney

         Ffôn:-

         E-bost: Chris.Wilson-Barney@wales.nhs.uk

Gofal Sylfaenol - Clystyrau Meddygon Teulu

Am ddadansoddiad o glystyrau a’r cymorthfeydd y maent yn eu cwmpasu, dilynwch y ddolen hon i dudalen we Clystyrau.

Clwstwr Cwmtawe, Clwstwr Afan, Clwstwr y Cymoedd Uchaf a Chlwstwr Castell-nedd

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu - Geraint Thomas

         Ffôn: 01639 683604

         Ebost: Geraint.Thomas2@wales.nhs.uk

Clwstwr Llwchwr, Clwstwr Iechyd y Ddinas, Clwstwr Iechyd y Bae a Chlwstwr Penderi

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu - Christie Bannon

         Ffôn:-

         E-bost: Christie.Bannon@wales.nhs.uk

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth e-bostiwch: FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fel arall, gallwch gysylltu â:

Tîm DRhG,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe,

Pencadlys BA,

1 Porth Talbot,

Port Talbot,

SA12 7BR.