Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau'r Wasg a'r Cyfryngau

Pentwr o bapurau newydd ar ben ei gilydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth gyswllt ar gyfer y wasg a'r cyfryngau yn unig. Yn anffodus ni allwn ddelio ag unrhyw ymholiadau clinigol neu gyffredinol.

I gael gwybodaeth am bwy i gysylltu ag ymholiadau cyffredinol, ewch i'r dudalen Cysylltu â Ni.

Y Wasg a'r Cyfryngau

Yn y lle cyntaf, rhaid anfon ymholiadau gan y cyfryngau a cheisiadau ffilmio at ein tîm cyfathrebu i: Communications.Department@wales.nhs.uk Peidiwch â mynd at ein staff yn uniongyrchol.

Mae'r Adran Gyfathrebu yn gweithredu yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os oes gennych ymholiad brys y tu allan i oriau, cysylltwch â'r ysbyty y gallai ei olygu a gofynnwch am gael siarad â'r rheolwr sydd ar alwad. Sylwch yr ymdrinnir ag ymholiadau arferol yn ystod oriau swyddfa.

Aelodau ein huwch dîm cyfathrebu

  • Pennaeth Cyfathrebu - Susan Bailey

Ffôn: 01639 683330 neu 07800662215

E-bost: Susan.Bailey@wales.nhs.uk

  • Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu - Paul Lewis

Ffôn: 01639 683331 neu 07816174227

E-bost: Paul.Lewis2@wales.nhs.uk

  • Rheolwr Cyfathrebu - Abby Bolter

Ffôn: 01639 683314 neu 07875231957

E-bost: Abby.Bolter@wales.nhs.uk

Ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gyflwyno cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth, e-bostiwch: FOIA.Requests@wales.nhs.uk

Fodd bynnag, efallai bod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael ar y wefan hon yn ein Log Datgeliadau, sy'n cynnwys manylion ceisiadau DRhG a atebwyd yn flaenorol.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.