Neidio i'r prif gynnwy

Adborth Gwefan

Delwedd o gyfrifiadur ac arolygon. Nod yr Adran Gyfathrebu yn UHB Bae Abertawe yw diweddaru a gwella'r wefan hon yn barhaus i ddiwallu anghenion cleifion a'r gymuned.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am y wefan hon i'n helpu gyda'r gwelliannau hyn.

Os hoffech chi lenwi'r ffurflen adborth gwefan, dilynwch y ddolen hon.


Sylwch, dylid ond defnyddio’r ffurflen adborth hon ar gyfer sylwadau neu awgrymiadau rydych chi’n teimlo a allai ein helpu i ni wella ein gwefan.
Ni allwn ymateb i unrhyw ymholiadau, pryderon neu awgrymiadau sydd gennych mewn perthynas ag unrhyw un o'n gwasanaethau (gan gynnwys y system archebu profion gwaed), na'r gofal rydych chi neu rywun agos atoch wedi'i dderbyn.
Os hoffech roi adborth inni am unrhyw un o'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, yna dilynwch y ddolen hon i adran Cwynion/Adborth y wefan.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.