Neidio i'r prif gynnwy

Mae uned cleifion mewnol gofal lliniarol arbenigol Tŷ Olwen yn ailagor

Delwedd o Dy Olwen

Yn ystod achos COVID-19, roedd materion gan gynnwys disbyddu staff meddygol a nyrsys, a galw is am welyau yn golygu bod angen symud cleifion mewnol Tŷ Olwen dros dro i unedau acíwt neu ar gyfer gwahanol lefelau o gefnogaeth gartref.

Rydym yn falch o ddweud bod y materion hyn wedi lleddfu i bwynt lle rydym bellach yn gallu ailafael yn y gwasanaeth cleifion mewnol.

Bydd Uned Cleifion Mewnol Tŷ Olwen yn cael ei hagor i ddarparu Gofal Lliniarol Arbenigol a Gofal Diwedd Oes ar gyfer derbyniadau o 04/08/2020.

Er mwyn cefnogi diogelwch a gofal da i gleifion, bydd y gwasanaeth yn addasu ar gyfer gofynion COVID-19 ar nifer gyfyngedig o 8 gwely.