Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

30/09/22
Mae diolch artist i'r bwrdd iechyd yn llun perffaith

Mae argraff artist sy'n symbol o ymdrechion staff iechyd yn ystod y pandemig yn hongian yn falch yn Ysbyty Singleton.

<p class="MsoNormal">Dwy ddynes yn sefyll o flaen rhewgell<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Dwy ddynes yn sefyll o flaen rhewgell<o:p></o:p></p>
30/09/22
Mae angen help dwylo ar y canolbwynt llaeth i gefnogi hyd yn oed mwy o deuluoedd yng Nghymru

Mae angen help dwylo ar hyb llaeth sydd wedi helpu llawer o deuluoedd yn Ne Cymru i allu cefnogi hyd yn oed mwy.

29/09/22
Prosiect coffáu Covid yn agos at gael ei gwblhau ar draws pedwar ysbyty

Mae prosiect coffa sy'n nodi effaith y pandemig yn dod i'r amlwg ar draws pedwar o safleoedd UHN Bae Abertawe.

29/09/22
Mae Mostyn Ifanc yn mynd yn bell i ddiolch i staff yr ysbyty

Mae cyn glaf 12 oed wedi stampio ei enw ar draws her codi arian anhygoel, sydd wedi casglu mwy na £10,000 ar gyfer ward plant Oakwood Ysbyty Treforys.

<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Dau ddyn a dynes yn sefyll wrth
ymyl blodau<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Dau ddyn a dynes yn sefyll wrth
ymyl blodau<o:p></o:p></span></p>
27/09/22
Gwasanaeth arbed golwg yn Abertawe ar gael i fwy o gleifion nag erioed

Mae llawdriniaeth arbed golwg bellach yn cael ei chynnig am y tro cyntaf yng Nghymru i bobl â chyflyrau iechyd, anableddau ac anableddau dysgu.

27/09/22
Adferiad Dringwr o gwymp clogwyni i orchfygu'r Alpau

Mae dringwr brwd wedi canmol y gofal a gafodd gan staff Bae Abertawe a'i helpodd i goncro tair cadwyn o fynyddoedd union flwyddyn ar ôl iddo ddioddef toriadau lluosog wrth gwympo clogwyn.

26/09/22
Cefnogaeth iechyd meddwl 24/7 nawr ar gael dros y ffôn ym Mae Abertawe

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd angen cymorth brys gyda materion iechyd meddwl nawr ffonio tîm o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol am ddim, ddydd neu nos. Galwch 111 Mae Opsiwn 2 yn rhedeg 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, gan gynnig gwasanaeth brysbennu a chymorth neu gyfeirio fel y bo'n briodol.

26/09/22
Sut y gwnaeth colled drasig un fenyw helpu i achub plentyn a gafodd oriau yn unig i fyw

Roedd colli ei mam yn drychinebus i Jessica Jones – ond cafodd gysur o wybod ei fod wedi helpu i achub plentyn oedd  oriau i ffwrdd o farw.

23/09/22
Mae Gwobrau LOV 2022, sydd wedi torri record, yn amlygu cyflawniadau staff

Gosododd Gwobrau Byw Ein Gwerthoedd 2022 gofnodion newydd yn nigwyddiad arddangos y bwrdd iechyd yn Arena Abertawe, wrth i enwebeion ymgynnull ar gyfer y digwyddiad personol cyntaf ers y pandemig.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
22/09/22
Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 29ain Medi 2022

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ddydd Iau, 29ain Medi am 12.15pm drwy llif fyw YouTube.

<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Dwy ddynes a dyn yn sefyll ar
lain o wair<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D">Dwy ddynes a dyn yn sefyll ar
lain o wair<o:p></o:p></span></p>
21/09/22
Clinig yn torri amseroedd aros ar gyfer diagnosis ac yn atal derbyniadau i'r ysbyty yn y dyfodol

Mae clinig cymunedol newydd yn helpu i wneud diagnosis cyflym o bobl â chyflyrau ar yr ysgyfaint a bydd yn atal derbyniadau i'r ysbyty yn y dyfodol.

21/09/22
Twrnamaint rygbi coffa blynyddol yn pasio £30,000 i helpu i fynd i'r afael â chyflyrau genetig y galon

Mae twrnamaint rygbi blynyddol sy'n cefnogi gwasanaeth cardiaidd achub bywyd yn Ysbyty Treforys yn mynd o nerth i nerth.

20/09/22
Cyhoeddodd y Cyfarwyddwr Nyrsio wobr ddisglair ar ôl Seren

Ar ôl treulio mwy na 40 mlynedd yn gosod sylfeini i helpu ei gydweithwyr i ddisgleirio, mae Gareth Howells wedi’i adnabod fel seren yn ei rinwedd ei hun.

13/09/22
Dydd Llun Gŵyl y Banc 19eg Medi - newidiadau i'n gwasanaethau

Yng ngoleuni gŵyl y banc ddydd Llun, Medi 19eg, ar gyfer Angladd Gwladol Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II, bydd rhai newidiadau i'n gwasanaethau ar y diwrnod.

06/09/22
Artist a drowyd yn weithiwr cymorth yn mwynhau sioe Soho sydd wedi gwerthu allan

Os bydd y gweithiwr cymorth Jacob Taylor yn tynnu llun ar gyfer unrhyw un y mae’n gofalu amdano, byddai’n ddoeth iddynt ei gadw’n ddiogel, gan y gallai fod yn werth tipyn o ddiwrnod.

<p class="MsoNormal">Dwy ddynes yn gwisgo prysgwydd yn sefyll y tu allan i
feddygfa<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Dwy ddynes yn gwisgo prysgwydd yn sefyll y tu allan i
feddygfa<o:p></o:p></p>
06/09/22
Mae rôl nyrsys yn helpu i gadw pobl yn iach ac yn gartrefol

Dewch i gwrdd â'r nyrsys sy'n ymweld â chleifion ar draws Abertawe i helpu i'w cadw allan o'r ysbyty.

05/09/22
Meddyg Teulu Castell-nedd yn datblygu gwefan i gyfeirio at gymorth iechyd meddwl

Mae meddyg teulu o Gastell-nedd yn datblygu cyfeiriadur ar-lein o gymorth iechyd meddwl – ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn.

Former rugby international Jiffy
Former rugby international Jiffy
05/09/22
Mae Jiffy yn arwain beicwyr mewn taith codi arian 50 milltir ar gyfer elusennau canser

Cyn-gapten rygbi Cymru yn codi arian i Felindre a Chanolfan Ganser De Orllewin Cymru

Mae
Mae
05/09/22
Robert Croft yn cael ei fowlio gan driniaeth a "gadwodd fy mam yn fyw"

Mae cyn-gricedwr Morgannwg a Lloegr Robert Croft wedi talu teyrnged i waith tîm y GIG sydd, meddai, wedi cadw ei fam yn fyw.

Harpist
Harpist
01/09/22
Mae telynor yn helpu i hybu cytgord yn uned mamau a babanod

Mae menter newydd ym Mae Abertawe, sydd â'r nod o gryfhau'r cwlwm rhwng mamau newydd a'u babanod drwy gerddoriaeth, wir yn tynnu ar dannau'r delyn.