Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

12/05/22
Mae meddygon yn rhagnodi dosbarthiadau dawns i gadw cleifion ar eu traed

Mae pobl dros 65 oed ym Mae Abertawe yn cael eu hannog i fynychu dosbarthiadau dawns mewn ymgais i'w cadw ar eu traed.

Martin Green ar ddechrau ei yrfa (chwith) ac ar y diwedd (dde)
Martin Green ar ddechrau ei yrfa (chwith) ac ar y diwedd (dde)
12/05/22
Nyrs un mewn miliwn yn ffarwelio â'r GIG ar ôl gyrfa epig o 46 mlynedd

Mae nyrs “un mewn miliwn” yn ffarwelio olaf â’r GIG ar ôl 46 mlynedd.

Mae
Mae
05/12/22
Gwnaeth nyrsys tramor aberthau personol enfawr i gryfhau'r gweithlu

Treuliodd nyrsys rhyngwladol hyd at ddwy flynedd i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd eu hunain ar ôl symud i Fae Abertawe yn ystod y pandemig Covid.

Mae tri dyn yn llwytho gwelyau ar fan symud
Mae tri dyn yn llwytho gwelyau ar fan symud
11/05/22
Gall teuluoedd sy'n cael trafferth orffwys ychydig yn haws diolch i roddion gwelyau ysbyty maes

Mae cannoedd o welyau nad oes eu hangen bellach yn Ysbyty Maes y Bae yn cael eu dosbarthu i deuluoedd a sefydliadau elusennol yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

<p class="MsoNormal">Catrin yn sefyll tu allan i ysbyty gyda iPad<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Catrin yn sefyll tu allan i ysbyty gyda iPad<o:p></o:p></p>
10/05/22
Mae ap sganio clwyfau yn galluogi staff i fonitro cynnydd cleifion o bell

Mae ap newydd sy'n sganio ac yn mesur clwyfau fel y gall staff eu monitro'n rhithwir yn cael ei ddefnyddio ym Mae Abertawe.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
10/05/22
Ymateb bwrdd iechyd Bae Abertawe i adroddiadau yn y cyfryngau ar gael mynediad at ofal deintyddol y GIG

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Mynediad at ofal deintyddol GIG Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe ddydd Llun, Mai 9fed, gofynnodd y cyfryngau am ein hymateb.

09/05/22
Gofynnwyd i gleifion roi ysgrifbin ar bapur i helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd

Mae grŵp o feddygfeydd yng Nghwm Tawe Isaf yn gofyn i’w gleifion am unrhyw awgrymiadau ar gyfer mentrau a allai helpu i frwydro yn erbyn unigrwydd.

09/05/22
Gweithiwr allweddol yr ysbyty wedi'i roi yn y llun gan ddisgyblion diolchgar

Os yw llun yn werth mil o eiriau, maen nhw i gyd yn ddiolchgar pan ddaw i'r llun hwn a roddwyd i staff Ysbyty Treforys.

05/05/22
Mae'r gwasanaeth iechyd rhywiol ar gau ar Fai 6 a Mai 13 oherwydd hyfforddiant staff

Mae ein gwasanaeth iechyd rhywiol yn mynd yn ddi-bapur! Ond bydd yn golygu rhywfaint o aflonyddwch byrdymor i gleifion wrth i’n staff gael eu hyfforddi ar y system newydd.

Mae
Mae
05/03/22
Mae cymorth clyw newydd yn gerddoriaeth i glustiau'r arddegau

Bellach gall bachgen yn ei arddegau sy’n caru cerddoriaeth glywed ei hoff draciau’n glir am y tro cyntaf diolch i’r dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael ym Mae Abertawe.

Pen-y-Fan
Pen-y-Fan
29/04/22
Mae diagnosis sioc nyrs yn arwain at her tri chopa
27/04/22
Anogir pobl ifanc ag anableddau i sicrhau llwyddiant chwaraeon

Mae plant sy'n byw ag anableddau yn cyrraedd uchder newydd i oresgyn unrhyw rwystrau canfyddedig i fod yn actif a mwynhau chwaraeon.

Debra Clee yn defnyddio cyfrifiadur gyda
Debra Clee yn defnyddio cyfrifiadur gyda
25/04/22
Mae cwtch yn helpu i gadw pobl oedrannus allan o'r ysbyty ar ôl cwympo

Mae newid y ffordd y mae pobl oedrannus yn cael gofal ar ôl cwympo wedi ennill gwobr genedlaethol i wasanaeth arbenigol Ysbyty Treforys.

22/04/22
Mae etifeddiaeth Florence Nightingale yn ysbrydoli nyrs i fynd â diogelwch i'r oes ddigidol

Mae uwch nyrs Lisa Graham wedi ennill ysgoloriaeth Sefydliad Florence Nightingale i ddatblygu ei chynlluniau i wella diogelwch cleifion a staff.

21/04/22
Tîm gofal llygaid Ysbyty Singleton yn sgorio cyflawniad gyntaf arloesol arall

Suzanne Martin yw'r orthoptydd cyntaf yng Nghymru i hyfforddi i roi pigiadau sy'n arbed golwg.

14/04/22
Tŷ haf newydd ar fin gwella'r uned anableddau dysgu

Mae uned asesu Bae Abertawe, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, wedi gwella ei chyfleusterau diolch i dŷ haf newydd.

Mae
Mae
13/04/22
Mae seicolegydd clinigol byddar cyntaf Prydain yn gobeithio ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn un o’i bath ers bron i 20 mlynedd. Nawr mae seicolegydd clinigol byddar cyntaf Prydain yn gobeithio y gall ei thaith agor y drws i eraill.

12/04/22
Prosiect newydd yn helpu i adnabod arwyddion cynnar canser

Mae grŵp o bractisau meddygon teulu wedi bod yn cysylltu’n rhagweithiol â chleifion nad ydynt wedi mynychu sgrinio canser i drafod eu pryderon a’u hannog i ddod ymlaen.

08/04/22
Datganodd nyrs Bae Abertawe seren go iawn gan ei chyfoedion

Mae cydweithwyr nyrs o Fae Abertawe yn meddwl ei bod hi'n 'eithriadol' ac mae elusen nyrsio genedlaethol yn cytuno.

<div>Fferyllydd yn y llun y tu allan i arwydd ysbyty</div>
<div>Fferyllydd yn y llun y tu allan i arwydd ysbyty</div>
05/04/22
Mae arbenigedd meddyginiaethol fferyllydd yn helpu i osod y safon yn ystod ymweliad Affrica

Mae fferyllydd o Fae Abertawe wedi gosod y safon ac wedi sefydlu arferion allweddol o ran y defnydd o feddyginiaeth gan gynnwys gwrthfiotigau yn ystod taith i Affrica.