Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

02/02/23
Anrhydedd breuddwyd i bencampwr gwelyau

Mae rheolwr Bae Abertawe wedi'i ddatgan yn 'ysbrydoledig' am helpu i sicrhau newid cadarnhaol yng Nghymru.

31/01/23
Mae cenhadaeth drugaredd Croatia yn foment sy'n newid gyrfa i awdiolegydd arobryn

Cenhadaeth drugaredd a newidiodd ei fywyd i Croatia a rwygwyd gan ryfel oedd gosod Paul Stokes ar lwybr gyrfa tra gwahanol.

<p class="MsoNormal">Deintydd yn eistedd ar gadair ac edrych ar ffôn<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Deintydd yn eistedd ar gadair ac edrych ar ffôn<o:p></o:p></p>
26/01/23
Mae Ap yn cysylltu deintyddion ag ymgynghorwyr i gael cyngor a chymorth arbenigol

Mae ap ffôn sy'n rhoi meddygon teulu mewn cysylltiad ag ymgynghorwyr ysbyty am gyngor arbenigol hefyd yn cael ei ddefnyddio gan ddeintyddion ym Mae Abertawe am y tro cyntaf yn y DU.

blog welsh
blog welsh
25/01/23
Blog hanner marathon Abertawe amheus Thomas

Mae swyddog cyfathrebu Bae Abertawe, Geraint Thomas, yn gobeithio cwblhau hanner marathon ar gyfer ein helusen iechyd.

<p class="MsoNormal">Dyn yn gwisgo mwgwd ac yn sefyll o flaen hysbysfwrdd<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Dyn yn gwisgo mwgwd ac yn sefyll o flaen hysbysfwrdd<o:p></o:p></p>
24/01/23
Mae'r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yn haws ei gyrchu nag erioed

Mae'r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yn cwmpasu 26 o gyflyrau bob dydd ac mae ar gael ym mhob un o'r 93 fferyllfa gymunedol ym Mae Abertawe.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
23/01/23
Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 26 Ionawr 2023

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ddydd Iau, 26 Ionawr 2023 am 12.45pm, drwy llif fyw YouTube.

18/01/23
Llwyddiant gwasanaeth lymffoedema yn arwain at gydnabyddiaeth genedlaethol i feddyg Bae Abertawe

Mae gwasanaeth arloesol a helpodd yn gyflym i nodi problemau lymffoedema newydd neu sy’n gwaethygu yn ystod dechrau’r pandemig Covid-19 wedi ennill cydnabyddiaeth bellach i un o’i ddatblygwyr.

Llun o Frwydr Ceri y tu allan i Ysbyty Morriston
Llun o Frwydr Ceri y tu allan i Ysbyty Morriston
12/01/23
Penodiad newydd ar gyfer ymchwilydd Ysbyty Treforys yw'r cyntaf i fenywod yng Nghymru

Mae ymchwilydd arloesol y mae ei waith ar drawma ar y frest wedi cael effaith fyd-eang wedi sgorio apwyntiad cyntaf yng Nghymru.

09/01/23
Gwasanaeth rhyddhau torasgwrn newydd

Mae trosglwyddo gwasanaethau ysbyty traddodiadol i'r gymuned yn gwneud cynnydd mawr ym Mae Abertawe, gyda lansiad y Gwasanaeth Rhyddhau Torasgwrn newydd.

09/01/23
Gweithredu diwydiannol – gwybodaeth i gleifion

Gweithredu diwydiannol - gwybodaeth allweddol a diweddariadau i gleifion.

Eifion main
Eifion main
05/01/23
Uned gardiaidd diolch i'r teulu am ofal 'rhyfeddol'

Mae uned gofal dwys cardiaidd (ICU) Ysbyty Treforys wedi cael rhodd o £5,500 diolch i deulu cyn glaf.

03/01/23
Anogir teuluoedd i helpu i ryddhau gwelyau trwy gefnogi perthnasau i fynd adref

Mae teuluoedd cleifion sy'n aros i gael eu rhyddhau o'r ysbyty yn cael eu hannog i wneud popeth o fewn eu gallu i'w cefnogi i fynd adref cyn gynted â phosibl.

Dwy ddynes a thri dyn yn sefyll y tu allan i ysbyty
Dwy ddynes a thri dyn yn sefyll y tu allan i ysbyty
30/12/22
Mae gwasanaeth newydd yn helpu cleifion i reoli eu hepilepsi ac yn lleihau amseroedd aros

Mae pobl ag epilepsi bellach yn gallu helpu i reoli eu cyflwr, gan leihau rhestrau aros ar gyfer eraill ar yr un pryd.

29/12/22
Osgoiwch damweiniau ac achosion brys oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol

Mae niferoedd uchel o gleifion sâl iawn yn cael eu gweld yn Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys.

28/12/22
Cynnydd sylweddol mewn Covid a ffliw yn arwain at feddwl ddwywaith ple

Gofynnir i bobl sy'n byw ym Mae Abertawe feddwl ddwywaith cyn ymweld â theulu a ffrindiau yn yr ysbyty os ydynt yn teimlo dan y tywydd eu hunain.

Mae
Mae
23/12/22
Symptomau anadlol? Peidiwch ag ymweld â'n hysbytai os ydych yn wael

Ar hyn o bryd rydym yn gweld cynnydd sydyn yn yr achosion o ffliw, Covid a nifer o heintiau anadlol firaol eraill ar draws ein hysbytai.

20/12/22
Anrhegion Nadolig hael y teulu ar gyfer ward y plant

Mae ward plant yn Ysbyty Treforys wedi cael digon o anrhegion i lenwi sled Siôn Corn gan deulu sy'n ddiolchgar am y gofal a roddodd ei staff i'w merch.

Mam yn dal siocled poeth wrth ymyl merch fach
Mam yn dal siocled poeth wrth ymyl merch fach
20/12/22
Menywod risg uwch yn derbyn help i gael mynediad at ofal a chymorth meddygol ym Mae Abertawe

Gall menywod agored i niwed sy'n ceisio lloches ym Mae Abertawe gael gofal meddygol a chymorth i helpu i wella eu hiechyd a'u lles.

Mae
Mae
16/12/22
Cwpl yn clymu'r cwlwm - yna jetiau priodfab i ffwrdd ar eu pen eu hunain i Affrica ar gyfer her codi arian

Treuliodd priodfab yr hyn a ddylai fod ei fis mêl 2,000 o filltiroedd i ffwrdd oddi wrth ei wraig oherwydd mater gwahanol iawn o'r galon.

Mae
Mae
16/12/22
Codwr arian mawr Elliott, saith oed, i ddiolch i staff yr ysbyty a ofalodd amdano

Mae dyn bach â chalon fawr – a choesau cryfion – wedi codi mwy na £1,000 fel ffordd o ddiolch i’r staff fu’n gofalu amdano yn yr ysbyty.