Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

Mae
Mae
22/07/24
Tracey yn paratoi ar gyfer reid codi arian epig chwe mis ar ôl llawdriniaeth canser

Mae triathletwr yn paratoi i gymryd rhan mewn her elusennol epig chwe mis ar ôl cael llawdriniaeth cras ar gyfer canser.

Dau ddyn yn sefyll mewn ystafell yn y practis
Dau ddyn yn sefyll mewn ystafell yn y practis
19/07/24
Mae practis meddyg teulu wedi'i ailwampio yn creu mwy o le i gleifion gael eu gweld

Bellach mae gan bractis meddyg teulu yng Nghwm Tawe isaf fwy o le i weld a thrin cleifion, diolch i waith adnewyddu helaeth.

19/07/24
Tro Ysbyty Treforys yw hi i fod yn y sbotolau Gwobrau Dewis Cleifion

Mae Gwobrau Dewis Cleifion yn gwahodd cleifion a theuluoedd i enwebu staff ar gyfer darparu gofal a chymorth gwych

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
18/07/24
Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 25 Gorffennaf 2024

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, 25 Gorffennaf 2024 am 10:15am Yn Ystafell y Mileniwm yn y Pencadlys, Un Porthfa Talbot, Baglan, SA12 7BR.

Gwelfor team Sustainability Award winners 
Gwelfor team Sustainability Award winners 
18/07/24
Ennill gwobr ddwbl i Fae Abertawe wrth i brosiectau codi sbwriel gyrraedd buddugoliaeth

Enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ddwy wobr yng Ngwobrau Cynaliadwyedd GIG Cymru - a daeth yn ail mewn dwy arall

18/07/24
Nyrs yn annog pawb i gadw'n ddiogel yn yr haul

Mae nyrs canser y croen o Fae Abertawe yn annog pobl i fwynhau'r haul yn ddiogel yr haf hwn.

CAMHS team 
CAMHS team 
16/07/24
Gweithdai llesiant i bobl ifanc dros yr haf diolch i arian Tesco

Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed wedi cael arian ar gyfer gweithdai a fydd hefyd yn cefnogi staff

Aelodau staff o
Aelodau staff o
16/07/24
Mae digwyddiad lles yn rhoi gwers i ddisgyblion ar bwysigrwydd ffordd iach o fyw

Mae’r genhedlaeth nesaf wedi cael eu haddysgu am wella eu hiechyd a’u lles diolch i ddigwyddiad a gynhaliwyd yn eu hysgol.

Tallulah
Tallulah
12/07/24
Rhieni diolchgar yn mynd i'r cymylau i ddiolch i'r tîm anhygoel

Mae mam babi a anwyd â gwefus a thaflod hollt dwyochrog wedi disgrifio staff Bae Abertawe sy’n ei thrin fel eu “blanced gysur”.

11/07/24
Mae'n fuddugoliaeth ddwbl i Fae Abertawe yn noson wobrwyo'r coleg

Y bwrdd iechyd yn cipio gwobrau Cyflogwr y Flwyddyn a Phrentis y Flwyddyn yn nigwyddiad Coleg Gŵyr Abertawe

James a Charlotte yn eistedd wrth ymyl ddesg gyda
James a Charlotte yn eistedd wrth ymyl ddesg gyda
09/07/24
Bydd profion canlyniad cyflym yn helpu i sicrhau bod cleifion yn cael gwrthfiotigau pan fo angen

Gall pobl yr amheuir bod ganddynt heintiau anadlol gael prawf syml yn eu meddygfa i helpu i benderfynu a oes angen gwrthfiotigau arnynt.

08/07/24
Gwobr yn cael ei saethu yn y fraich ar gyfer gwasanaeth brechu plant ag imiwneiddiad pwysig

Mae gwasanaeth ym Mae Abertawe yn arwain y ffordd yng Nghymru drwy sicrhau bod miloedd o blant ysgol yn cael eu hamddiffyn rhag datblygu canser yn ddiweddarach mewn bywyd.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
05/07/24
Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 11 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd 08/07/2024 - Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, 11 Gorffennaf 2024 am 2:00pm, Cyfarfod Rhithwir trwy Teams.

03/07/24
Mwy o straeon am ofal anhygoel yn cael eu rhannu yng Ngwobrau Dewis Cleifion Ysbyty Singleton

Y diweddaraf mewn haf o ddigwyddiadau yn gwahodd cleifion a'u teuluoedd i enwebu staff ar gyfer mynd y filltir ychwanegol.

02/07/24
Mam yw'r gair wrth i deulu'r GIG gyrraedd yr uchelfannau i godi arian i gleifion

Mae brawd a chwaer sy'n gweithio yn y GIG yn cyrraedd yr uchelfannau i godi arian ar gyfer cleifion gofal lliniarol arbenigol ym Mae Abertawe diolch i ysbrydoliaeth eu mam.

Nyrsys Filipino yn sefyll mewn llinell ar y palmant y tu allan i Ysbyty Treforys
Nyrsys Filipino yn sefyll mewn llinell ar y palmant y tu allan i Ysbyty Treforys
28/06/24
Nyrsys Ffilipinaidd yn dathlu 20 mlynedd yn Abertawe

Gadawon nhw eu teuluoedd ar ôl i ddechrau bywydau newydd yn 2004.

Mae
Mae
28/06/24
Cyfrwywch yn gyflym ar gyfer taith feicio elusennol Jiffy a chydiwch mewn crys chwaethus hefyd

Gall beicwyr sy'n cymryd rhan mewn taith feicio elusennol epig a arweinir gan arwr rygbi Cymru, Jonathan Davies, wneud hynny mewn steil - ond bydd yn rhaid iddynt symud yn gyflym.

Mae
Mae
28/06/24
Mae rhaglen Baby Chatter, sydd wedi ennill gwobrau, yn rhoi dechrau gwych i blant bach

Mae babanod yn cael dechrau gwych mewn bywyd diolch i raglen a ddatblygwyd gan dîm Bae Abertawe sydd wedi ennill gwobrau.

26/06/24
Noddfa newydd i blant a phobl ifanc

Mae Noddfa newydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc mewn argyfwng iechyd meddwl ac emosiynol, wedi'i fwriadu fel dewis arall yn lle mynd i adrannau achosion brys, wedi agor ym Mae Abertawe.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
25/06/24
Diweddariad am yr Adolygiad Annibynnol o Wasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Uwch arweinydd ym maes mamolaeth a diogelwch cleifion i ddod yn Gadeirydd interim newydd yr Adolygiad Annibynnol

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.