Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion brechu

02/08/23
Diweddariad brechiadau MMR, Awst 2023

Mae ein gwasanaeth imiwneiddio yn amlinellu ffyrdd o gael eich MMR os ydych chi wedi colli allan.

09/01/23
Heintiau Covid deuol a ffliw yn taro cleifion

Cofnodwyd pedwar ar hugain o achosion rhwng Rhagfyr 1 af a Ionawr 3ydd .

18/11/22
Miliynfed dos brechlyn Covid wedi'i roi

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir o filiwn o ddosau yn ein rhaglen frechu Covid.

24/05/22
Canolfan frechu newydd i Bort Talbot
Canolfan Siopa Aberafan
Canolfan Siopa Aberafan

Mae canolfan frechu Covid NEWYDD yn agor yng nghanol ardal siopa Port Talbot.

12/04/22
Gwirfoddolwyr yn ymuno â'r fyddin frechu
Christian McCue yn dysgu i rhoi brechiad i claf
Christian McCue yn dysgu i rhoi brechiad i claf

Mae gwirfoddolwyr Ambiwlans Sant Ioan Cymru yn hyfforddi fel brechwyr.

28/03/22
Hwb i fferyllfeydd i frwydro yn erbyn Covid
fferfyllydd Jonothan Rees
fferfyllydd Jonothan Rees

Mae bron i 20,000 o bobl yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi cael eu pigiad atgyfnerthu Covid cyntaf mewn fferyllfa gymunedol.

10/02/22
Y Cenhedloedd Unedig o Frechu

Mae clinig brechu bychan yng nghanol Abertawe wedi trawsnewid i Cenhedloedd Unedig (UN) bach.

28/01/22
Tîm brechu yn myfyrio ar y berthynas hapus â lleoliad y briodas

Mae tîm brechu Bae Abertawe wedi gadael yr Orendy ym Margam.

15/12/21
Dydd Mercher, Rhagfyr 15fed, 2021 - Diweddariad atgyfnerthu

Rydyn ni nawr mewn sefyllfa i roi mwy o fanylion i chi ar sut y bydd y rhaglen atgyfnerthu cyflym yn gweithio yma ym Mae Abertawe dros y pythefnos nesaf.

14/12/21
Dydd Mawrth, Rhagfyr 14eg, 2021 - Diweddariad atgyfnerthu
13/12/21
Dydd Llun, Rhagfyr 13eg, 2021 - Diweddariad atgyfnerthu
30/11/21
Dydd Mawrth, Tachwedd 30ain, 2021 - Datganiad ar raglen atgyfnerthu yng ngoleuni'r cyhoeddiad JCVI diweddaraf

Lle rydyn ni a beth sydd angen i chi ei wneud yn dilyn newidiadau i'r rhaglen atgyfnerthu.

25/11/21
Mae fferyllwyr cymunedol yn rhoi hwb i ymgyrch brechlyn atgyfnerthu Covid
Delwedd yn dangos claf yn derbyn ei frechiad atgyfnerthu
Delwedd yn dangos claf yn derbyn ei frechiad atgyfnerthu

Maent yn helpu i sicrhau bod y pigiad atgyfnerthu ar gael yn lleol i lawer o bobl

22/10/21
Bron i 2,000 o ddosau atgyfnerthu y dydd

Mae bron i 2,000 o ddosau atgyfnerthu Covid yn cael eu rhoi bob dydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i'r grwpiau blaenoriaeth uchaf.

21/10/21
Celfyddyd wrth dderbyn brechiad
Celf yn nghanolfan frechu torfol y Bae
Celf yn nghanolfan frechu torfol y Bae

Mae miloedd o bobl wedi bod yn mwynhau arddangosfa gelf awyr agored wrth iddynt fynychu Canolfan Brechu Torfol y Bae (MVC) ar gyfer eu pigiadau Covid holl bwysig.

19/10/21
Unedau'n helpu yn erbyn feirws Covid
Staff tu allan i
Staff tu allan i

Mae'r bwrdd iechyd yn ei gwneud hi'n haws i bobl hŷn gael eu brechiadau atgyfnerthu Covid-19 trwy ddefnyddio cynwysyddion cludo wedi'u trosi.

09/09/21
Cael eich brechu mewn pryd ar gyfer y Nadolig, mae penaethiaid iechyd yn annog

Mae pobl nad ydyn nhw wedi cael eu brechiad Covid-19 cyntaf eto yn cael eu hannog i gael y pigiad nawr i baratoi ar gyfer y cyfnod y Nadolig.

07/09/21
Gweilch yn annog dynion Bae Abertawe i 'Rolio Eich Llewys' ar gyfer Ymgyrch Brechlyn
Chwaraewr rygbi ryngwladol Cymru a
Chwaraewr rygbi ryngwladol Cymru a

Mae cewri rygbi’r Gweilch wedi cefnogi ymgyrch ym Mae Abertawe i gael cymaint o ddynion â phosib o dan 40 oed i gael eu brechu yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

08/09/21
Mae cannoedd yn dringo ar fwrdd yr Immbulance i gael eu brechiad Covid-19

Ymwelodd mwy na 200 o bobl ag uned frechu symudol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, 'The Immbulance', yr wythnos ddiwethaf, i gael brechiad Covid-19.

02/09/21
Gafael mewn Coffi a Brechlyn yn 'The Secret' Ddydd Gwener
Llun o
Llun o

Bydd bar poblogaidd glan môr Abertawe, 'The Secret', yn gartref i Immbulance Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar ôl iddo fenthyg ei gefnogaeth i ymgyrch 'Rholiwch Eich Llewys' y byrddau iechyd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.