Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi

Isod fe welwch ystod o wahanol swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd yn BIP Bae Abertawe.

 

Mwy am weithio i ni

Credwn mai staff yw ein hased gorau ac rydym am ichi fod yn hapus ac yn hyderus ynglŷn â dechrau eich gyrfa yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
 
Rydym yn cyflogi pobl ar draws ystod o swyddi yn ardaloedd Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Gall swyddi gwag fod ar gael yn ein prif safleoedd yn Ysbyty Treforys, Ysbyty Singleton ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, yn ogystal â'n hysbytai llai, yn y gymuned neu yn ein Pencadlys ym Maglan.
 
Rydym yn cynnal diwrnodau agored recriwtio yn rheolaidd felly cadwch lygad ar ein cyfrifon Facebook a Twitter am y manylion diweddaraf.