Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Newyddion Gwasanaethau Cymunedol

New grandfather

11/02/2020 Mae Canolfan Iechyd Penclawdd yn ailagor y mis hwn

04/02/2020 Ydych chi'n unig? - Mae cleifion yn cwestiynu cleifion i geisio gwella gwasanaethau 

2019

13/11/2019 Gall ymladd y ffliw fod yn hwyl

05/11/19 Mae ystum caredig yn gwella les dynion

31/10/19 Disgwylir i Glinig Murton ailagor fel un o'r goreuon o gwmpas

30/10/19 Grŵp cerdded yn elwa ar roi'r gwaith coes i mewn

28/10/19 Gwasanaeth blynyddol i gofio babanod coll

24/10/19 Mae adnewyddu'r Ganolfan Gofalsylfaenol yn nodi dyfodol disglair i ofal iechyd ym Mro Castell-nedd

21/10/19 Dewch i gwrdd â'r Anne Robinson sy'n caru cysylltiadau cymdeithasol cryf

18/10/19 Mae rhodd o lyfrau yn helpu grŵp i fynd trwy atgofion

11/10/19 Mae staff Bae Abertawe yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

02/10/19 Cynllun peilot bwndeli babanod i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'r rhai bach

26/09/19 Brif wobr i'r tîm sy'n helpu dyfu cenhedlaeth newydd o weithwyr y GIG

13/09/19 Mae grŵp newydd yn dychwelyd y 'gwreichionen' i lygaid cleifion dementia

12/09/2019 Canmoliaeth a chydnabyddiaeth gynyddol i dîm y blynyddoedd cynnar

10/09/19 Nod prosiect newydd yw adfywio cartrefi gofal

23/08/19 Lledaenu gair sesiynau lleferydd ac iaith newydd

21/08/2019 Mae apwyntiadau newydd yn helpu i drawsnewid Meddygfa Llansamlet

20/08/2019 Argymhellir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch dyfodol Meddygfa Cwmllynfell

16/08/19 Canmoliaeth i bartneriaeth sy'n helpu i atal hunanladdiad

16/08/19 Mae'r rhwydwaith yn cynnig cefnogaeth gwell i bobl ag MND

12/08/19 Grŵp cymdeithasol wedi'i lansio ar gyfer pobl ifanc ynysig

09/08/19 Mae menter gymdeithasol yn gosod tir newydd ar ôl ei lansio

18/06/19 Mae deintyddfa GIG newydd yn agor ym Mhort Talbot

14/06/2019 Gwasanaeth Lles Plant a Theulu yn helpu rhieni i ymdopi

11/06/19 Cymorth i ofalwyr ifanc Abertawe