Neidio i'r prif gynnwy

Uned Gofal Dwys Newyddenedigol - Cronfa Cwtsh Clos

Mal and Gulliver

Capsiwn: Y cerddor a'r darlledwr Mal Pope, gyda'i ŵyr Gulliver. Mae Mal yn cefnogi ein hymgyrch Cwtsh Clos er cof am Gulliver. Darllenwch fwy am stori Mal yma.

Allwch chi helpu rhieni i aros yn agos at eu babanod newydd-anedig bach a sâl?

Mae cael babi cynamserol neu sâl iawn yn yr ysbyty yn amser llawn straen i rieni – ac mae bod gyda nhw gymaint â phosibl yn hynod bwysig.

Mae ein Huned Gofal Dwys Newyddenedigol (NICU) yn Ysbyty Singleton, Abertawe, yn gofalu am bron i 500 o fabanod y flwyddyn. Daw teuluoedd yma o bob rhan o dde Cymru, nid Bae Abertawe yn unig, gyda llawer yn byw oriau i ffwrdd mewn car a hyd yn oed yn hirach ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Tu allan y llety newydd Fodd bynnag, mae gennym bum tŷ dwy ystafell wely ar dir yr ysbyty - Cwtsh Clos - lle gall teuluoedd aros i fod yn agos at eu babi neu eu babanod, yn hytrach na wynebu teithiau hir a dirdynnol yn ôl ac ymlaen.

Wedi’u defnyddio’n helaeth dros y blynyddoedd, mae’r pum tŷ bellach mewn gwir angen gweddnewidiad – yn enwedig eu tu fewn – er mwyn sicrhau eu bod yn gallu parhau i gynnig cartref-o-gartref cynnes a chroesawgar i rieni yn ystod y cyfnod llawn straen hwn, a rhoi i’r teuluoedd hyn y profiad gorau posibl wrth iddynt fondio a helpu i ofalu am eu babanod newydd agored i niwed.

Mae angen codi cyfanswm o £160,000 i uwchraddio Cwtsh Close. Gallwch chi helpu? Bydd eich rhoddion wir yn cyfrif!

Ewch yma i ddarganfod sut y gallwch chi gyfrannu

 

 

Darlun o fabi bach ynghlwm wrth lawer o diwbiau ac yn gwisgo het binc.

Diolch am eich cefnogaeth i helpu ein teuluoedd NICU!

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.