Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth i Staff

Cysylltiadau defnyddiol (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.)

Record Staff Electronig y GIG (ESR)

Y logo ar gyfer Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff
Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Os ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli i UHB Bae Abertawe ac angen…

Gwasanaethau Llyfrgell