Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Staff

Cysylltiadau defnyddiol (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.)

Record Staff Electronig y GIG (ESR)

Logo ar gyfer Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Lles Staff

Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Os ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli i BIP Bae Abertawe ac…

Gwasanaethau Llyfrgell

Gwasanaeth Llyfrgell Bae Abertawe

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.