Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Gwybodaeth i Staff

Cysylltiadau defnyddiol (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.)

Record Staff Electronig y GIG (ESR)

Y logo ar gyfer Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Os ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli i BIP Bae Abertawe ac…

Gwasanaethau Llyfrgell

Gwasanaeth Llyfrgell Bae Abertawe