Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad diweddaraf ar waed a phrofion eraill

Mae llaw gloyw yn dal ffiol o waed

Mae tarfu difrifol ar brofion gwaed a phrofion eraill yn barhau oherwydd mater cadwyn gyflenwi genedlaethol gyda'r cwmni fferyllol Roche, sydd y tu hwnt i'n rheolaeth.

Mae hyn yn golygu mai dim ond profion brys y gellir eu cynnal ar hyn o bryd.

Os ydych chi'n glaf allanol sydd i fod i gael prawf gwaed, darllenwch y canlynol yn ofalus:

  • Peidiwch â mynychu prawf gwaed, oni bai ei bod yn fater brys neu bod frys wedi'i ysgrifennu ar y ffurflen. Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf hyn gallwch fynd i ysbyty Treforys, Singleton neu Castell-nedd Port Talbot i gael y prawf, nid Ysbyty Maes y Bae.
  • Ddim yn siŵr os yw'ch prawf yn un brys? Os gofynnodd eich meddyg teulu neu nyrs am eich prawf, yna cysylltwch â'ch meddygfa. Os gofynnodd eich meddyg ysbyty am eich prawf, ffoniwch ein llinell gymorth bwrpasol ar 01639 862858, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.
  • Os oes angen prawf gwaed arnoch cyn apwyntiad claf allanol yn ystod mis Hydref, ffoniwch ein llinell gymorth bwrpasol ar 01639 862858, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.

Mae ein system archebu profion gwaed ar-lein yn parhau i fod wedi'i hatal.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Chris White:

“Mae ein staff wedi bod yn gweithio’n galed iawn gyda Roche, byrddau iechyd eraill a Llywodraeth Cymru i sicrhau digon o gyflenwadau hanfodol i gadw profion brys i redeg.

“Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd."
 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.