Neidio i'r prif gynnwy

Mae hamperi bwyd yn swyno teuluoedd

Mam a dad hapus yn y llun gyda

Mae teuluoedd â babanod sydd angen cefnogaeth ychwanegol wedi derbyn hwb o £1,000 gan gynulleidfa eglwysig.

Mae hamperi sy'n cynnwys bwyd, eitemau moethus ac eitemau babanod wedi'u dosbarthu i rieni a gefnogir gan wasanaeth allgymorth newyddenedigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Nododd nyrsys, sydd hefyd yn aelodau o Eglwys LifePoint Abertawe, y rhai a fyddai o'r budd mwyaf, a dosbarthon nwyddau yn ystod galwadau arferol.

Mae'r eglwys hefyd wedi prynu cyfnodolion ar gyfer rhieni babanod sydd yn dal i fod yn yr ysbyty, ac offer synhwyro y gellir eu defnyddio unwaith y bydd y gwasanaeth yn ailddechrau boreau coffi yn y gymuned.

“Yn ystod y pandemig rydym yn aml wedi bod yr unig bobl sy’n ymweld â’r teuluoedd hyn oherwydd bregusrwydd eu babanod a gall hyn eu gadael yn teimlo’n ynysig,” meddai’r nyrs allgymorth newyddenedigol Sarah Davies.

“Felly mae gwybod bod pobl eraill yn meddwl amdanyn nhw yn golygu llawer.”

Anogodd LifePoint Church aelodau ifanc i gynhyrchu eu fideos eu hunain yn ystod y cyfnod cloi gan ddangos eu hunain yn gwneud gweithgareddau i goffáu'r gwasanaeth iechyd, fel pobi bara ar siâp llythyrau'r GIG.

Fe wnaethant addo £10 am bob fideo, a derbynion nhw 100, felly codon nhw £1,000.

Mae teuluoedd ledled siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr wedi elwa o'r herwydd.

Dywedodd Nicky Goss o LifePoint, sy’n arwain prosiect hamper bwyd yr eglwys: “Mae wedi bod yn fraint enfawr inni gefnogi gwaith anhygoel y gwasanaeth allgymorth newyddenedigol. Cawn ein hysbrydoli gan ddewrder anhygoel y teuluoedd y mae'r gwasanaeth yn eu cyrraedd. ”

Ychwanegodd pennaeth prosiectau plant ar gyfer Eglwys LifePoint, Becky Gore: “Cafodd ein plant a’u rhieni lawer o hwyl yn gwneud 100 o fideos yn dweud Diolch i'r GIG mewn cymaint o ffyrdd creadigol â phosibl. Rydym ni'n gobeithio y bydd y £1,000 a godwyd gennym yn gwneud gwahaniaeth. "

Cefnogir Yara Iracelma dos Santos e Almeida o Abertawe, mam i Emmara sy'n saith mis oed, gan y gwasanaeth allgymorth newyddenedigol gan fod ei merch wedi'i geni'n gynamserol.

Roedd hi wrth ei bodd yn derbyn hamper.

“Roedd yn wirioneddol ystyrlon gan fod yr ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn galed iawn,” meddai.

“Roedd hefyd yn wych eu bod yn cynnwys bwydydd y gallai fy maban eu cael gan ei bod bellach yn bwyta solidau.”

Mam yn y llun yn dal hamper ac yn gwenu ar y camera. Derbyniodd Yara Iracelma dos Santos e Almeida o Abertawe, mam i Emmara sy’n saith mis oed, hamper.
Credyd: BIPBA

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.