Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Coronafeirws / COVID-19

Delwedd o coronafirws yn erbyn cefndir glas.

Mae coronafirws yn risg ddifrifol. Cadwch at y rheolau. Cadwch bellter diogel oddi wrth bobl nad ydych chi'n byw gyda. Golchwch eich dwylo. Gwisgwch orchudd wyneb yn ôl yr angen.

Brechiadau

Ewch yma i gael manylion ein rhaglen BRECHU Covid-19

Profi

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot nawr fynd am brawf Coronafeirws am ddim os oes ganddyn nhw ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Mae rhain yn:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol
  • Unrhyw symptom sy'n newydd, yn barhaus a / neu'n anarferol iddyn nhw

Os cymerwch brawf oherwydd y symptomau ehangach arall hyn nid yw'n ofynnol i chi hunan ynysu wrth aros am eich canlyniad. Mae hyn yn cynnwys plant a disgyblion ysgol a all barhau i fynychu ysgolion a lleoliadau gofal plant wrth iddynt aros am ganlyniad prawf. Fodd bynnag, dylai plant ac oedolion â dolur rhydd a neu chwydu aros i ffwrdd o'r gwaith neu'r ysgol a pheidio â mynychu lleoliadau gofal plant nes eu bod yn rhydd o symptomau am 48 awr hyd yn oed os yw eu prawf Covid-19 yn negyddol.

Os ydych chi'n cael canlyniad positif Covid-19, yna mae'n rhaid i chi a'ch cartref ynysu. Rhaid i aelwydydd hefyd ynysu os bydd unrhyw un yn datblygu unrhyw un o'r 3 symptom Covid-19 clasurol wrth aros i ganlyniad prawf a gymerir ar symptomau ehangach ddod yn ôl.

Ond os ydych chi'n profi un neu fwy o'r tri symptom COVID-19 mwyaf cyffredin (peswch parhaus, twymyn a / neu golli blas neu arogl) rhaid i chi barhau i ddilyn Canllaw Prawf, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar brofi ac hunan-ynysu â'ch cartref wrth i chi aros am ganlyniad prawf.

I archebu prawf, ffoniwch 119 neu archebwch ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf.

O Ddydd Sadwrn, 7 Awst, 2021, ni fydd angen i oedolion sydd wedi’u brechu’n llawn, dan 18 oed neu chyfranogwyr treial brechlyn hunan-ynysu os ydynt yn gyswllt agos â rhywun â coronafirws.

Profi cyflym

Gall unrhyw un sy'n gwirfoddoli neu'n methu gweithio gartref nawr gael citiau profi cyflym am ddim i'w cartref i atal lledaeniad coronafirws. Rhowch eich meddwl yn gartrefol trwy brofi ddwywaith yr wythnos. Ewch yma i archebu'ch citiau profi cyflym. Ewch yma i archebu'ch citiau profi cyflym. Maent hefyd ar gael i'w codi yn Theatr y Grand yn Abertawe a'r ganolfan brofi yn Milland Road, Castell-nedd. Efallai y bydd mwy o leoliadau ar gael yn nes ymlaen.
Gweler y dudalen Prawf, Olrhain, Amddiffyn i gael mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin

Ymweld

I gael y diweddariad diwethaf ar ymweld â pherthynas neu ffrind, ewch yma

Dolenni gwybodaeth allweddol