Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi

Dwy law ar ben-glin sydd â strap arno

Croeso i dudalennau Gwe Ffisiotherapi Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

DIWEDDARIAD YMWELIADAU COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Darperir gwasanaethau ffisiotherapi cyhyrysgerbydol ar y safleoedd canlynol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

Abertawe
  • Ysbyty Treforys
  • Ysbyty Singleton
  • Ysbyty Gorseinon
  • Rhai Meddygfeydd
Castell-nedd Port Talbot
  • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot (YCNPT)
  • Canolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol Port Talbot
  • Rhai meddygfeydd
Sut mae cael mynediad at ffisiotherapi cyhyrysgerbydol cleifion allanol?

 

 

 

 


Rydym yn y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae’r Gymraeg yn bwysig i ni ac rydym yn cyfieithu ein cynnwys ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd.

Ry'n ni'n y broses o adolygu ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.