Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi

Dwy law ar ben-glin sydd â strap arno

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae'n ddrwg gennym bod ein gwasanaethau Clinig Cerdded i Mewn ar gau nes bydd rhybudd pellach oherwydd COVID-19.

Mae cyngor hunangymorth a gwybodaeth ar gyfer poen cyffredin yn y cyhyrau a'r cymalau ar gael yn https://www.csp.org.uk/conditions/managing-pain-home 
Neu trwy'r codau QR hyn. Sganiwch y cod gan ddefnyddio sganiwr cod QR eich ffonau symudol

Gallwch hefyd ffonio Physio Direct a siarad â ffisiotherapydd cymwys. Sylwch, mae'r rhifau hyn ar gyfer Physio Direct yn unig. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch apwyntiadau ffisiotherapi, gallwch ddod o hyd i'r rhifau cyswllt ar gyfer adran ffisiotherapi pob ysbyty ar y dudalen hon.

Abertawe - 01792 487453, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 13.00pm (ac eithrio gwyliau banc)

Castell-nedd Port Talbot - 01639 683167 neu 683168, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 13.00pm (ac eithrio gwyliau banc)

Ffyrdd eraill y gallwch eu gweld

Gallwch gyfeirio'ch hun am ffisio trwy lenwi un o'r ffurflenni isod:

Ffurflen Hunan Atgyfeirio Castell Nedd Port Talbot

Ffurflen Hunan Atgyfeirio Abertawe

Mae ffurflenni hunangyfeirio ar gael hefyd o feddygfeydd meddygon teulu ac adrannau ffisiotherapi. Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ffurflen, gellir ei phostio, neu ei chyflwyno i'r adran ffisiotherapi yn naill ai Ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Singleton neu Dreforys, lle byddwch wedyn yn cael eich rhoi ar y rhestr aros.