Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol

Croeso i'n tudalen ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol.

Mae ein gwasanaeth yn cynnig asesu a rheoli ar gyfer ystod o anhwylderau cyhyrau, esgyrn a chymalau sydd wedi'u cynffonio i anghenion unigol.

Nod ein ffisiotherapyddion yw hybu iechyd ac annibyniaeth trwy ystod o ddulliau gan gynnwys; cynyddu cryfder, galluogi hunanreoli poen, cynyddu symudedd, cynyddu gweithgaredd, ac addysg ynghylch lles corfforol.

Mae ein gwasanaeth cleifion allanol yn rhedeg ar draws pedwar prif safle ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

  • Ysbyty Morriston
  • Ysbyty Singelton
  • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
  • Ysbyty Gorseinon

Defnyddiwch y llywio ar y chwith i ddod o hyd i wybodaeth am ein gwasanaethau, gwybodaeth gyswllt , gwybodaeth hunangymorth ac addysg.

Isod fe welwch atebion i gwestiynau cyffredin.