Neidio i'r prif gynnwy

Awgrymiadau a chyngor hunangymorth


Cadw'n Heini

Efallai y bydd angen i chi addasu eich gweithgareddau i ddechrau, ond gorau po gyntaf y byddwch yn dychwelyd i'w gwneud eto, y cynharaf y byddwch yn teimlo'n well. Mae ymchwil wedi dangos nad yw gorffwys am fwy na diwrnod yn helpu ac y gallai mewn gwirionedd ymestyn poen ac anabledd.

Gall cael cymalau anystwyth a chyhyrau weithio fod yn boenus, ond ymateb arferol yw hwn ac nid arwydd o niwed. Mae teimlo ychydig yn boenus i ddechrau yn normal ac yn aml yn arwydd da eich bod yn gwneud cynnydd.

Bydd newid eich safle neu weithgaredd yn aml yn ystod y dydd yn helpu i atal a lleihau anystwythder. Ceisiwch gadw eich hun yn actif ac adeiladu eich gweithgaredd cyffredinol yn raddol.

Poenladdwyr

Os ydych wedi cael presgripsiwn am gyffuriau lladd poen, efallai y bydd y rhain yn eich helpu i ddychwelyd i weithgareddau arferol. Gall cyffuriau lleddfu poen 'dros y cownter' fod yn ddefnyddiol hefyd; bydd fferyllydd yn gallu rhoi cyngor i chi ar y tabledi priodol.

Poeth neu Oer

Mae rhai pobl yn gweld bod potel dŵr poeth wedi'i lapio mewn tywel ar yr ardal yr effeithiwyd arno am 20 munud yn gallu lleihau poen. Mae'n well gan bobl eraill ddefnyddio pecyn o bys wedi'u rhewi wedi'u lapio mewn tywel llaith am 10-20 munud.

Nodwch

Gall poeth ac oer losgi. Cofiwch fod angen i chi wirio (bob 5 - 10 munud) nad yw eich croen yn mynd yn goch neu'n flotiog iawn; os bydd hyn yn digwydd, rhowch y gorau i ddefnyddio.

Hunangymorth a Thaflenni Clinig

Isod mae dolenni i daflenni hunangymorth defnyddiol a gwefannau amrywiol, a thaflenni ffisiotherapi defnyddiol eraill.

Ewch yma i weld y llinell gymorth Versus Arthritis ar wefan Versus Arthritis.

Ewch yma i weld y dudalen 'Taflenni cyngor ymarfer corff' ar wefan Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSF).

Ewch yma i weld y dudalen 'Ymarferion ar gyfer cymalau iach' ar wefan Versus Arthritis.

Taflen Clinig Galw Heibio Treforys

Clinig galw i mewn Singleton Taflen

Taflen Galw Heibio Castell-nedd Port Talbot

Taflen Gwasanaeth Cleifion Allanol Ffisiotherapi Castell-nedd Port Talbot

Dolenni Defnyddiol

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.