Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd merched a Gynaecoleg

Ysbyty Singleton

Croeso i'r dudalen we ar gyfer gwasanaethau iechyd a Gynaecoleg Merched ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Darperir ein gwasanaethau ar hyn o bryd yn Ysbytai Singleton a Chastell Nedd Port Talbot.

Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn y tudalennau hyn.

SYLWCH NA ALLWN NI AR HYN O BRYD DARPARU CANLLAWIAU AR AMSERAU AROS AR GYFER GWEITHREDIADAU OHERWYDD EFFAITH PANDEMIG COVID-19.
BYDDWN YN CYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL UNWAITH Y GALLWN GYNNIG DYDDIAD I CHI.