Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Canser

 

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Amdanom ni

Darperir ein gwasanaethau canser blaengar yn bennaf yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton, Abertawe.

Fodd bynnag, gellir trin pobl sy'n byw gyda diagnosis canser yn ysbytai Morriston a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu trin fel cleifion allanol, ond mae angen triniaeth cleifion mewnol ar rai.

 

Cyngor meddygol brys i bobl â chanser

Os ydych chi'n profi poen canolog yn y frest, ffoniwch 999.

Ar gyfer cyngor brys 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, ffoniwch y Llinell Gymorth Brysbennu Oncoleg / Haematoleg ar 01792 618829.

Os yw'r alwad yn mynd i'r peiriant ateb, gadewch eich manylion cyswllt a'ch rhif ysbyty a bydd nyrs yn dychwelyd i ateb eich galwad.

Nyrsys profiadol sy'n staffio'r Llinell Gymorth Brysbennu Oncoleg / Haematoleg 24 awr a byddent yn mynd trwy asesiad ffôn trylwyr gyda chi. Peidiwch â dychryn gan rai o'r cwestiynau y maen nhw'n eu gofyn, mae hyn er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cael darlun llawn o'r hyn sy'n digwydd cyn rhoi cyngor i chi.

 

Cyngor ariannol, gan gynnwys buddion

Gall pryderon ariannol fod yn bryder mawr ar ôl cael diagnosis.

Gall Cymorth Canser Macmillan, gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, gynorthwyo cleifion a theuluoedd gyda hawliadau budd-daliadau a rhoi mynediad iddynt i gefnogaeth bellach gyda morgeisi a materion ariannol eraill.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darganfyddwch fwy am ein gwasanaethau isod
Gwybodaeth am wasanaethau eraill
Cyfeiriadur Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser: COVID-19
Buddion gweithgaredd corfforol

Gall pobl â chanser elwa o ymarfer corff.

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan
Tîm therapi Macmillan

Mwy am Dîm Therapi Macmillan

Dolenni Defnyddiol

Cefnogaeth bellach i gleifion a theuluoedd