Neidio i'r prif gynnwy

Patholeg

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae Adran Patholeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n cydweithwyr clinigol a'u cleifion trwy ddiagnosis cynhwysfawr, monitro a rheoli clefydau. Mae ein gwasanaethau dadansoddol ac ymgynghorol yn ymdrin â phob agwedd ar Batholeg, sy'n cynnwys:

  • Meddygaeth Labordy (Biocemeg, Haematoleg, Imiwnoleg, Tocsicoleg, Trallwysiad Gwaed, Fflebotomi, Pwynt Gofal, Ymchwil a Datblygiad)
  • Patholeg Gellog (Histopatholeg, Cytoleg Diagnostig Non-Gynae, Gwasanaethau Marwdy a Phrofedigaeth)
  • Microbioleg (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Mae labordai Patholeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi'u lleoli yn ysbytai Treforys, Singleton, a Thywysoges Cymru (yn amodol ar newidiadau parhaus i'r ffin), ynghyd â Derbyniad Sampl Patholeg yn ysbyty Castell-nedd Port Talbot.