Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Gwasanaeth Niwro-llidiol

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb arferol wedi cael eu canslo hyd y gellir rhagweld. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi dros y ffôn pan fydd eich apwyntiad yn ddyledus.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch cyflwr, cysylltwch â'r llinell gymorth ar 01792 703234 neu e-bostiwch SBU.NIS@wales.nhs.uk

Gadewch UN neges yn unig.

Mae'r Cwestiynau Cyffredin isod yn darparu gwybodaeth bellach i gleifion.