Neidio i'r prif gynnwy

Adran Offthalmoleg

Croeso i'r Adran Offthalmoleg yn Ysbyty Singleton

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon .

Mae'r clinigau Offthalmoleg wedi'u lleoli ar draws coridorau 7 ac 8 Cleifion Allanol. Mae clinigau'n rhedeg rhwng 8:30 am-5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, gyda gwasanaeth y tu allan i oriau lle mae Offthalmolegydd ar alwad ar gael.

Mae'r gwasanaeth Glawcoma yn rhedeg yn Singleton a NPTH yn ogystal ag o ODTCs (Canolfannau Diagnostig a Thriniaeth Offthalmoleg) yn Hyb Ffordd Dyfed, Castell-nedd a'r Ganolfan Lles, Prifysgol Abertawe.

Mae profion meysydd gweledol wedi'u lleoli yng nghoridor 3, a'r gwasanaeth DTRS uwchben yr uned famolaeth. Mae'r clinig Orthoptig yng nghoridor 6, a gellir ei gyrchu trwy goridor 1, ac mae'r uned llawfeddygaeth ddydd wedi'i lleoli ar draws y ffordd o'r prif ysbyty ar ben y Maes Parcio Staff.

Mae rhai clinigau hefyd yn rhedeg yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ac Ysbyty Cymunedol Ystradgynlais.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â'ch apwyntiad nesaf, cysylltwch â'r swyddfa archebu ar 01792 583700.

Dilynwch y ddolen hon i adran gwefan Orthoptics.

Dilynwch y ddolen hon i adran gwefan Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Ymgynghorydd ac Arbenigedd:

Isod fe welwch restr o'r ymgynghorwyr yn yr Adrannau Offthalmoleg a beth yw eu harbenigeddau.

 • Mario Saldanha - Corneal, Chroes-gysylltu a Cataract
 • Mike Austin - Glawcoma a Cataract
 • Gwyn Williams - Retina Meddygol a Cataract
 • David Janicek - Llawfeddygaeth Cataract
 • Mahmoud Awad - Retina Meddygol
 • Bharati Vusirikala - Oculoplastig a Cataract
 • Garry Shuttleworth - Oculoplastig a Cataract  
 • Rob Hill - Retina Meddygol a Vitreoretinal
 • Dinesh Rathod - Pediatreg a Cataract
 • Eu Lee Seow - Pediatreg a Cataract
 • Sidath Wijetilleka - Vitreoretinal & Cataract

Mae'r tîm Offthalmoleg yn cynnwys sawl arbenigwr. Er bod eich llythyr yn nodi eich bod o dan ymgynghorydd penodol, mae'n debygol y byddwch yn gweld aelod o'u tîm nad yw o bosibl yn feddyg. Mae'r holl staff wedi'u hyfforddi ac yn gymwys cyn rhedeg clinigau, esboniad o bwy yw pwy sydd i'w gael isod: