Neidio i'r prif gynnwy

Awdioleg

mae awdiolegydd benywaidd yn gwirio clustiau dyn oedrannus.

Gwasanaethau awdioleg

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae awdioleg yn ymwneud ag asesu ac adfer anhwylderau clyw a chydbwysedd.

Mae ein hadran awdioleg yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i oedolion a phlant wedi'i leoli mewn nifer o glinigau yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r adran awdioleg yn gweithio'n agos gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

Os ydych chi'n poeni y gallai fod gennych chi neu'ch plentyn broblem clyw, rhaid i chi wneud apwyntiad gyda'ch meddyg teulu yn gyntaf.

Gall eich meddyg teulu eich cyfeirio'n uniongyrchol at awdioleg neu trwy'r adran ENT (clust, trwyn a gwddf).

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion awdioleg

Er mwyn cydymffurfio â gofynion pellter cymdeithasol, mae mynediad i'r clinigau awdioleg wedi'u cyfyngu'n ddifrifol. Peidiwch â mynychu'r adran awdioleg am unrhyw reswm heb apwyntiad.

Fodd bynnag, rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth trwy gydol y pandemig ac felly os oes angen batris arnoch, os oes gennych broblem gyda'ch cymorth clyw neu os hoffech drafod unrhyw fater arall sy'n ymwneud â'ch gwrandawiad, cysylltwch â ni dros y ffôn, neges destun neu e-bost gan ddefnyddio'r manylion isod. Byddwch yn ymwybodol bod ein llinellau ffôn yn brysur iawn.

Manylion cyswllt

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Ffôn: 01639 862276 neu 01639 862667 - Ar agor 8.45am i 12.30pm a 1.30pm i 4.30pm.

E-bost: Audiology.NPT@wales.nhs.uk

SMS: 07875 575842

Ysbyty Singleton

Ffôn: 01792 285270 - Ar agor 8.45am i 12.30pm ac 1.30pm i 4.30pm.   

E-bost: audiology.singleton@wales.nhs.uk

SMS: 07791442214