Neidio i'r prif gynnwy

Profion Gwaed

Gwaed yn cael ei dynnu o fraich claf gan nyrs

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Sylwch ar y cyfyngiadau canlynol ar gyfer archebu profion gwaed:

Oedran y Claf

Ni all Ysbyty Maes y Bae dderbyn ceisiadau ar gyfer cleifion o dan 16 oed.

Ni all Treforys, CNPT na Singleton dderbyn ceisiadau ar gyfer cleifion o dan 12 oed.

Ar gyfer plant o dan 12 oed sydd angen gwaed, dylid cysylltu â'r adrannau pediatreg yn uniongyrchol i wneud apwyntiad. Nid yw’r llinell archebu Prawf Gwaed yn trefnu apwyntiadau ar gyfer plant dan 12 oed.

Cyfyngiadau ar Brofion Gwaed yn Ysbyty Maes y Bae

Sylwch, ni ellir cael y profion canlynol yn Ysbyty Maes y Bae. Archebwch brawf gwaed yn Nhreforys, CNPT neu Singleton

  • Quantiferon
  • Ammonia
  • Cryoglobulins

 

Gwybodaeth gyffredinol

Mae gan brofion gwaed, y cyfeirir atynt weithiau fel fflebotomi, ystod eang o ddefnyddiau ac maent yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o brofion meddygol.

Gellir defnyddio prawf gwaed i asesu eich cyflwr iechyd cyffredinol, gwirio os oes gennych haint, gweld pa mor dda y mae rhai organau fel yr afu a'r arennau yn gweithio a sgrinio am rai cyflyrau genetig.

 

Rhaid bod gennych ffurflen gwaed i drefnu eich apwyntiad ar gyfer prawf gwaed.

Os na allwch archebu ar-lein gallwch ffonio 01792 601807, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 4pm.
  • Bydd nifer sefydlog o apwyntiadau ar gael ar gyfer profion gwaed wedi'u harchebu ym mhob safle ysbyty bob dydd.
  • Mynychwch apwyntiadau prawf gwaed ar ben eich hun. Dim ond plant neu'r rhai sy'n agored i niwed y gellir mynd gyda nhw i'n hysbytai oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Peidiwch gyrraedd yr adran fwy na phum munud cyn eich apwyntiad.
  • Mynediad i'r anabl: Am resymau iechyd a diogelwch rydym yn cadw'r hawl i flaenoriaethu cleifion â phroblemau symudedd yn ein clinigau.

Gwnewch bob ymdrech i fynd i apwyntiadau prawf gwaed sydd wedi'u harchebu yn eich meddygfa. Rydym yn cadw cofnod o apwyntiadau a gollwyd.

Gallwch lawrlwytho taflen ar ein gwasanaeth prawf gwaed yma.