Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Canolfan Cymru ar gyfer Gwefus a Thaflod Hollt

Image of the Cleft Team logo showing an abstract dragon and a smile: Image of logo

Left image of a baby boy born with a unilateral cleft lip and palate, middle image of a baby boy born with a bilateral cleft lip and palate; right image of a baby girl born with a unilateral cleft lip and palate

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Croeso i Ganolfan Cymru Gwefus a Thaflod Hollt. Rydym yn darparu gwasanaeth i'r rhai a anwyd â gwefus a/neu daflod hollt sy'n byw yn ne Cymru, Gorllewin Cymru a rhannau o Ganolbarth Cymru. Rydym ni'n gweld babanod, plant, pobl ifanc, oedolion a'u teuluoedd. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth i'r rheini sydd â thaflod hollt isfwcosaidd a chamweithrediad feloffaryngeal nad yw'n hollt.

Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys, Abertawe ac rydym hefyd yn cynnal clinigau yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ble i ddod o hyd i ni trwy ddilyn y ddolen hon i'r dudalen “Dewch o Hyd i Ni - Ein Wardiau a'n Hadrannau”.

Mae yna lawer o wahanol weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn ein tîm. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y gweithwyr proffesiynol hyn trwy ddilyn y ddolen hon i'r dudalen “Cwrdd â'r Tîm” . Rydym yn gweithio gyda llawer o gydweithwyr GIG cymunedol ledled y rhanbarth ac yn rhan o Rwydwaith Clinigol Rheoledig De Orllewin a De Cymru.

Left image of a baby boy born with a bilateral cleft lip and palate, middle image of this boy born, 1-year post surgery; right image of this boy at age 3