Neidio i'r prif gynnwy

[mura] getPageImage (contentId = 'F9146AFE-A5D5-433B-BB3107C34A6FD6DF', imageSize = {size = 'mawr'}, arddulliau = {aliniad = 'canolfan', isBorderIncluded = gwir}, imageData = {useAssociatedImageMetaData = false / mura]

Component has been removed through translation. Check with originating site of what this should be.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon .

Croeso i Ganolfan Cymru Gwefus a Thaflod Hollt. Rydym yn darparu gwasanaeth i'r rhai a anwyd â gwefus a / neu daflod hollt sy'n byw yn Ne, Gorllewin a rhannau o Ganolbarth Cymru. Rydyn ni'n gweld babanod, plant, pobl ifanc, oedolion a'u teuluoedd. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth i'r rheini sydd â thaflod hollt submucous a chamweithrediad velopharyngeal nad yw'n hollt.

Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli yn Ysbyty Morriston, Abertawe ac rydym hefyd yn cynnal clinigau yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Mae mwy o wybodaeth am ble i ddod o hyd i ni ar y dudalen Dod o Hyd i Ni : Ein Wardiau a'n Hadrannau .

Mae yna lawer o wahanol weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn ein tîm. Mae mwy o wybodaeth am y gweithwyr proffesiynol hyn ar y dudalen “Cwrdd â'r Tîm” . Rydym yn gweithio gyda llawer o gydweithwyr GIG cymunedol ledled y rhanbarth ac yn rhan o Rwydwaith Clinigol a Reolir De Orllewin De Cymru.

Mae mwyafrif y clinigau llawfeddygaeth a chleifion allanol sy'n gysylltiedig â hollt yn cael eu hatal ar hyn o bryd, er bod apwyntiadau cleifion allanol cyfyngedig a rhywfaint o lawdriniaeth babanod yn ailddechrau'n araf. Gweler hefyd y dudalen Ailddechrau Gofal Hollt yn COVID i gael gwybodaeth a chyngor mwy penodol, ynghyd â datganiad Grŵp Datblygu Hollt y DU (CDG).

Rydym yn ateb ein ffonau, felly os oes gennych broblem gysylltiedig â hollt ac yn dymuno siarad ag aelod o'r tîm, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar 01792 703810 neu e-bostio:

sbu.cleftenquiries@wales.nhs.uk

Gofod yn ogystal â bod yn cael eu defnyddio'n glinigaidd
Gofrestr a hôllt wedi gael eu hatal hyd nes yu'rir
hybudditheamh i ganiatâu lofoli rhydd I gwasanaeth Covid-19.


Tua yn dal i ateb y ateb yr un oedu'r system frys ynu'r
â hôllt solas ag oedi cyn oed â ni ar 01792 703810

E-Bost: sbu.cleftenquiries@wales.nhs.uk

Mae'r Nyrsys Hollt yn gweithio ac ar gael ar 01792 703810.

Mae Seicolegwyr y Tîm Hollt yn cynnig apwyntiadau ffôn ar gyfer unrhyw gleifion a theuluoedd tîm hollt mewn perthynas ag unrhyw bryderon, pryder neu drallod sy'n gysylltiedig â firws corona. Os hoffech drefnu apwyntiad, cysylltwch â'r tîm ar 01792 703810.

Mae CLAPA wedi cau ei swyddfeydd ond gellir dal i roi archebion dros y ffôn ar 020 7833 4883, trwy e-bost info@clapa.com neu drwy eu ffurflen gyswllt https://www.clapa.com/contact-us/#contact-form

Manylion cyswllt

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost neu bost -
 
Andrea Thomas - Cydlynydd Hollt - 01792 703810
Canolfan Cymru ar gyfer Gwefus a Thaflod Hollt
Llawr 2B, CAB
Ysbyty Morriston
Abertawe
SA6 6NL
Dilynwch ni ar Twitter @CleftTeamWales
 

Cefnogwch Ganolfan Cymru ar gyfer Gwefus a Thaflod Hollt

Mae ein cronfa elusennol hollt yn agored i roddion ac rydym yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau, mawr neu fach. Mae'r holl arian yn mynd tuag at wella gofal cleifion a phrofiad ein cleifion yng Nghanolfan Gwefusau a Thaflod Hollt Cymru.

Gellir rhoi rhoddion trwy siec i 'The Welsh Center for Cleft Lip and Palate Charity'

Gellir postio sieciau i:
Canolfan Cymru ar gyfer Gwefus a Thaflod Hollt
Llawr 2B, CAB, Ysbyty Morriston,
Heol Maes Eglwys,
Treforys, Abertawe, SA6 6NL
Component has been removed through translation. Check with originating site of what this should be.