Neidio i'r prif gynnwy

Adran Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis

Mae adran Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis yn arbenigo mewn trin a rheoli ystod eang o faterion. Darperir y gwasanaeth gan grŵp bach ond ymroddedig o ffisiotherapyddion arbenigol, pob un â phrofiad sylweddol o drin a rheoli materion iechyd y pelfis. Gallwch ddarganfod mwy amdanynt ar ein tudalen aelodau Tîm.

Sylwer : Rydym yn y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae’r Gymraeg yn bwysig i ni ac rydym yn cyfieithu ein cynnwys ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd.We are in the process of updating our website. The Welsh language is important to us and we are currently translating our content. Thank you for your patience.  

Fe welwch nifer o adnoddau sydd ar gael i helpu gyda nifer o gyflyrau.

Iechyd Merched:

Obstetreg :

Poen Parhaus:

Heintiau llwybr wrinol:

Adferiad yn dilyn llawdriniaeth:

Ffisiotherapi Gynaecolegol-Oncoleg

Dolenni defnyddiol

Am fwy o wybodaeth a dolenni pellach gan gynnwys gweithgaredd, ysmygu, alcohol ac iechyd meddwl.

 

 

Manylion cyswllt:

Adran Ffisiotherapi Iechyd Merched,

Ward 17,

Lefel 3,

Bloc Ward y Gorllewin,

Ysbyty Singleton,

Abertawe.

SA2 8QA

Ffôn: 01792 285229

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.