Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Diabetes

Gwybodaeth a chyngor COVID-19 i bobl â diabetes

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae'r tîm diabetes wedi casglu sawl taflen gyngor a thaflenni ffeithiau ar gyfer pobl â diabetes.

Creuwyd y dogfennau hyn gan sefydliadau y tu allan i GIG Cymru ac yn anfoddus nid ydynt ar gael yn Gymraeg.

Bydd y dolenni isod yn agor ffeiliau PDF gyda gwybodaeth ar reoli eich iechyd, diwrnodau salwch ac arwahanrwydd:

Bydd y dolenni canlynol yn agor PDFs gyda chyngor ar ddiabetes ac iechyd meddwl:

 

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth am wasanaethau cymunedol i bobl â diabetes.