Neidio i'r prif gynnwy

Dermatoleg

Mae

Sut i gysylltu â ni:

Mae'r gwasanaeth Dermatoleg wedi datblygu un rhif i gleifion ei ffonio ar gyfer pob ymholiad - 01639 875714.

Mae yna 6 opsiwn i ddewis ohonynt ac mae pob opsiwn yn gofyn am eich:

  • Enw llawn
  • Dyddiad Geni
  • Rhif ysbyty
  • Eich rhif cyswllt dewisol i ni eich ffonio yn ôl arno
  • Disgrifiad byr o'ch problem.

Opsiwn 1: Swyddfa Archebu

Os hoffech archebu, newid neu gadarnhau apwyntiad Dermatoleg

Opsiwn 2: Meddyginiaeth dermatoleg

Os oes angen cyngor arnoch ynghylch meddyginiaeth neu os ydych chi'n profi fflamychiad.

Opsiwn 3: Triniaeth therapi ysgafn neu ofal clwyfau

Os oes angen cyngor arnoch ynglŷn â thriniaeth therapi golau neu ofal clwyfau.

Opsiwn 4: Apwyntiadau biopsi

Os hoffech archebu, newid neu gadarnhau apwyntiad Biopsi Dermatoleg.

Opsiwn 5: Tele-Dermatoleg/Ffotograffiaeth Feddygol

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch Tele-Dermatoleg neu os hoffech archebu, newid neu gadarnhau apwyntiad Tele-Dermatoleg.

Opsiwn 6: Ymholiadau cyffredinol

Gall hwn fod yn wasanaeth peiriant ateb ond os oes angen ymateb, bydd hyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.