Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Dermatoleg

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Mae'n ofynnol o hyd i'r adran Dermatoleg gadw at reolau Covid-19 a fydd yn cael effaith ar nifer y cleifion y gellir eu gweld wyneb yn wyneb. Bydd yr adran yn cynnal apwyntiadau ffôn ac wyneb yn wyneb a bydd clinigwyr yn blaenoriaethu'r rhain.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.