Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Dermatoleg

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb arferol wedi'u canslo ar hyn o bryd. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi dros y ffôn pan fydd eich apwyntiad yn ddyledus.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon .