Neidio i'r prif gynnwy

Poen yn y pen-glin

Mae poen yn y pen-glin yn broblem gyffredin iawn i bobl o bob oed. Gall godi ar ôl episod trawmatig, trwy orddefnyddio neu yn aml heb achos amlwg. Yn ffodus, mae poen yn y pen-glin yn aml yn cael ei drin yn geidwadol gyda chynllun ymarfer corff priodol, rheoli pwysau (lle bo angen) ac addasu gweithgaredd.

Mae problemau pen-glin cyffredin yn cynnwys:

Er bod llawer o gyflyrau eraill yn codi o bryd i'w gilydd. Ar gyfer unrhyw gwestiynau am eich mater penodol; cysylltwch â'ch darparwr meddygol neu ffisiotherapydd.

Os yw'ch pen-glin yn fawr, yn goch, yn boeth ac wedi chwyddo heb unrhyw achos clir, argymhellir ceisio cymorth meddygol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.