Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Uned Diwrnod Cludiant Niwroleg

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Gall y cyngor canlynol newid ac mae'n debygol o gael ei ddiweddaru yn y dyfodol.

Yn dilyn arweiniad gan y Llywodraeth a chanllawiau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, mae'r holl apwyntiadau arferol wedi'u canslo nes y rhoddir rhybudd pellach.

Mae'r Uned Cludiant Niwroleg yn bwriadu aros ar agor ar gyfer triniaethau hanfodol, ymchwiliadau ac apwyntiadau brys.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.