Neidio i'r prif gynnwy

Uned Diwrnod Cludiant Niwroleg

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Gall y cyngor canlynol newid ac mae'n debygol o gael ei ddiweddaru yn y dyfodol.

Yn dilyn arweiniad gan y Llywodraeth a chanllawiau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, mae'r holl apwyntiadau arferol wedi'u canslo nes y rhoddir rhybudd pellach.

Mae'r Uned Cludiant Niwroleg yn bwriadu aros ar agor ar gyfer triniaethau hanfodol, ymchwiliadau ac apwyntiadau brys.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.