Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Uned Diwrnod Cludiant Niwroleg

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Gall y cyngor canlynol newid ac mae'n debygol o gael ei ddiweddaru yn y dyfodol.

Yn dilyn arweiniad gan y Llywodraeth a chanllawiau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, mae'r holl apwyntiadau arferol wedi'u canslo nes y rhoddir rhybudd pellach.

Mae'r Uned Cludiant Niwroleg yn bwriadu aros ar agor ar gyfer triniaethau hanfodol, ymchwiliadau ac apwyntiadau brys.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.