Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

2023

17/03/2023 - Cyllid yn cyflymu diagnosis canser

22/02/2023 - Ysbrydoli meddygon y dyfodol

16/02/2023 - Codi miloedd o bunnoedd ar gyfer ysbyty plant er cof am dad meddyg

16/02/2023 - Cyllid yn cyflymu diagnosis canser

2022

21/10/2022 - Fe wnaeth diagnosis cyflym helpu i dawelu meddwl Helen ar y ffordd i adferiad

21/10/2022 - Ffair hwyl yn boblogaidd iawn gyda chleifion a staff

04/10/2022 - Mae lleoliad trosedd cwympiadau yn helpu i ganfod peryglon yn y cartref

04/10/2022 - Theatrau newydd Ysbyty Castell Nedd Port Talbot ar eu ffordd

03/10/2022 - Cyflawniad marathon dros gyflwr gydol oes

29/09/2022 - Prosiect coffáu Covid yn agos at gael ei gwblhau ar draws pedwar ysbyty

04/08/2022 - Bydd y meddyg yn eich gweld chi nawr yn ein hystafelloedd ymgynghori cleifion allanol newydd

26/07/2022 - Mae cyfraniad twymgalon yn hwb mawr i'r tîm arbenigol

24/06/2022 - Ehangu gofal ar ôl llawdriniaeth i fynd i'r afael â rhestrau aros

20/05/2022 - Mae babanod dŵr yn gwneud sblash ym mhyllau dŵr ysbytai

22/04/2022 - Mae etifeddiaeth Florence Nightingale yn ysbrydoli nyrs i fynd â diogelwch i'r oes ddigidol

22/02/2022 - Canolfan Diagnosis Cyflym yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot i ehangu

2021

02/12/2022 - Mae nyrsys Ffilipinaidd yn dathlu eu pen-blwydd yn 20 oed

01/11/2021 - Nyrs yn cael ei chydnabod ar ôl datblygu clinig un cam ar gyfer darpar gleifion canser

22/10/2021 - Apelio i deuluoedd - helpwch eich perthynas i fynd adref o'r ysbyty

05/10/2021 - Mae datrysiad digidol yn arbed oriau wrth lenwi gwaith papur hanfodol

07/09/2021 - Bydd cynnig Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn torri trwy arosiadau llawfeddygaeth orthopedig

26/08/2021 - Blaenoriaethu profion gwaed sydd eu hangen ar frys

30/07/2021 - Ystum bythgofiadwy gan Grŵp Colli Babanod Bae Abertawe

26/07/2021 - Cynigir Canolfannau Rhagoriaeth ar gyfer ysbytai Bae Abertawe

02/07/2021 - Siartiau cyffuriau papur wedi'u binnio yn ysbytai Castell-nedd Port Talbot a Singleton

22/06/2021 - Clinigau rhithwir yn lleihau ymweliadau ysbyty i gleifion ac yn arbed amser clinigwr

24/05/2021 - Mae ysbytai'n derbyn sganiwr MRI newydd

23/03/2021 - Mae Bae Abertawe yn arsylwi Diwrnod Coffa Covid cyntaf erioed

17/02/2021 - Mae gwaharddiad ar ysmygu ar dir ysbytai yn dod yn gyfraith o Fawrth 1af

30/01/2021 - Marwolaeth drist iawn gweithiwr gofal iechyd a wnaeth profi'n bositif am Covid-19

2020

30/12/2020 - Staff rheng flaen yn derbyn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd

14/12/2020 - Gohiriwyd rhywfaint o lawdriniaethau a drefnwyd oherwydd pwysau Covid

11/12/2020 - Tîm o hyrwyddwyr yn helpu cleifion ag anawsterau dysgu i wynebu llawdriniaeth

19/11/2020 - Specialist nurse scripts short film to improve insulin safety

20/10/2020 - Ailddechrau gwasanaeth profi labordi

20/10/2020 - Myfyriwr nyrsio Bae Abertawe orau ym Mhrydain

08/10/2020 - Newidiadau dros dro i drefniadau profion gwaed ym Mae Abertawe

25/08/2020 - Swansea Bay nurses in running for top award

12/08/2020 - Gwasanaeth newydd sy'n cefnogi pobl yn eu cartrefi ar ôl cael strôc

30/06/2020 - Yn mwynhau blas o'r bywyd da yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

29/05/2020 - Dathlu babanod dan gyfyngiadau symud

12/05/2020 - Rhith-ystafell aros yn Uned Mân Anafiadau

13/03/2020 - COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

2019

27/12/2019 - Dyfarnwyd staff y bwrdd iechyd am waith hyrwyddo gofal iechyd arloesol

09/12/2019 - Diolchodd gwirfoddolwyr am flwyddyn o gymorth mewn dathliad Nadolig

14/11/2019 - Nyrsys Bae Abertawe yn cael eu hanrhydeddu yng ngwobrau Nyrs y Flwyddyn CNB Cymru

12/11/2019 - Ffilm atal ffliw efeilliaid wedi'i henwebu ar gyfer gwobr genedlaethol

11/11/2019 - Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn dweud diolch i'w ffrindiau

29/10/2019 - Mae byg chwydu yn effeithio 75 gleifion a staff

28/10/2019 - Mae seren rygbi Cymru yn helpu'r claf i fynd i'r afael â diflastod

25/10/2019 - Neges norofeirws brys

30/09/2019 - Cynhaliwyd digwyddiadau ysbyty i arddangos llwyddiannau staff Bae Abertawe

22/08/2019 - Mae rhieni ddiolchgar yn codi arian ar gyfer ysbyty

26/04/2019 - Nurse and team in line for national recognition

03/04/2019 - Charity's £100,000 donation

02/04/2019 - First family festival at NPTH

28/02/2019 - Cheering up midwives with a hug in a mug from the Birth Centre Buddies

28/02/2019 - Fundraisers help infuse a touch of added comfort for patients