Neidio i'r prif gynnwy

Myfyriwr nyrsio Bae Abertawe orau ym Mhrydain

Rea P

O ran helpu cleifion i baratoi eu hunain ar gyfer llawdriniaeth, gellir dadlau bod Rea Pugh-Davies o Fae Abertawe yn un o'r goreuon o gwmpas.

Daw’r wobr o Goleg Nyrsio Brenhinol, wrth i’r chwaer gofal anaestheteg yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot gael ei henwi fel Gweithiwr Cymorth Nyrsio Gorau yng Ngwobrau RCNi eleni.

Fel rhan o dîm anabledd dysgu'r ysbyty mae Ms Pugh-Davies (yn y llun) wedi creu argraff oherwydd ei gallu i ganolbwyntio ar ei chleifion, llunio cynlluniau gofal unigol, ac mae wedi helpu i wella eu profiad a'u hiechyd yn ddramatig.

Dywedodd llefarydd ar ran y beirniaid: “Mae ymrwymiad Rea i gefnogi unigolion yn eithriadol, gan dynnu sylw bod gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn hanfodol a bod y wardiau yn fendigedig.

“Mae hi’n mynychu cyfarfodydd budd gorau cleifion i sicrhau ei bod yn adnabod hoff a chas bethau pobl cyn datblygu cynlluniau gofal unigol, gan fynd yr ail filltir i argraffu hoff bosteri i’w harddangos mewn theatrau neu gyrchu hoff ffilmiau neu gerddoriaeth i leddfu pryder cleifion.

“Gwelodd ei chynllunio manwl a’i ddadsensiteiddio un claf yn derbyn ei feddygfa ac yn gwneud newidiadau i’w dren lem sydd wedi gwella ansawdd ei fywyd.”

Wrth wneud cyhoeddiad yr enillydd yn y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd ar-lein eleni oherwydd Covid 19, dywedodd Prif Weithredwr RCN, y Fonesig Donna Kinnair: “Llongyfarchiadau Rea, mae’r hyd rydych chi wedi mynd iddynt i wneud addasiadau i bobl ag anableddau dysgu yn wirioneddol ysbrydoledig. ”

Dywedodd Joanne Phillips, Rheolwr Arbenigol Anesthetig ac Adferiad theatrau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot: “Mae brwdfrydedd naturiol Rea yn heintus ac yn adfywiol. Mae hi’n ymgysylltu â'r gr┼Áp cleifion hwn ac maen nhw'n ymateb i'w phersonoliaeth gynnes a gofalgar.

“Mae ei hangerdd a’i brwdfrydedd wedi cael eu cydnabod gyda’r wobr haeddiannol hon.”

Rea 2 Dywedodd Rea, sydd ers hynny wedi dechrau ei hyfforddiant nyrsio ar sail rhan amser secondiad: “Rwyf mor falch, mae’n gyflawniad gwych ar gyfer gwobr mor fawreddog

“Rwy’n gobeithio ysbrydoli pobl, i ddangos y gall unrhyw un wneud gwahaniaeth, waeth pa radd neu rôl ydynt. Gall hyd yn oed y pethau lleiaf wneud y gwahaniaeth mwyaf i'n cleifion.

“Rwy’n gweithio’n agos gyda’r Paul Ridd Foundation, trwy brofiadau personol ac ar ôl cyfarfod â brawd a chwaer Paul, cefais fy ysbrydoli a rhoddodd yr ysfa i mi wneud gwella bywyd bob claf anabledd dysgu.

“Weithiau mae'n cymryd ychydig o feddwl i wella pethau.”

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol BIPBA, Tracy Myhill: “Hoffwn estyn fy llongyfarchiadau i Rea ar dderbyn y wobr hon, sy’n gyflawniad aruthrol. Mae meddylgarwch Rea wrth wneud i’n cleifion deimlo’n gartrefol cyn llawdriniaeth, a all fod yn obaith brawychus i lawer, yn dangos y safonau gofal uchaf ac yn ei gwneud yn glod i’w phroffesiwn.

“Mae gwobr Rea yn dangos, unwaith eto, fod gan Dîm Bae Abertawe safon staff i gymharu ag unrhyw le yn y wlad.”

Ychwanegodd Emma Woollett, Cadeirydd BIPBA: "Mae cael eich cydnabod fel hyn gan Goleg Brenhinol Nyrsio yn anrhydedd enfawr i Rea, ac mae'n rhywbeth, dywedir wrthyf, ei bod yn haeddu’n fawr.

"Hoffwn ychwanegu fy llongyfarchiadau a diolch iddi am waith mor rhagorol."

Cafodd y Nyrs Digartrefedd Arbenigol Janet Keauffling, sydd wedi’i lleoli ym Mhartneriaeth Feddygol Abertawe yn Abertawe, ei chanmol hefyd am ei gwaith rhagorol ar ôl cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Ymarfer Cyffredinol a Nyrsio Cymunedol y gwobrau.