Neidio i'r prif gynnwy

Rhoddion elusennol a chodi arian

2023

11/03/2023 - Nyrs o Dreforys Cath yn sgwrio lan ar gyfer ras marathon codi arian Ty Olwen

06/03/2023 - Dipiau oer cadeirydd Dewiniaid ar gyfer gwasanaethau canser

27/02/2023 - Mae rhodd hael yn helpu teuluoedd i aros yn agosach at anwyliaid

17/02/2023 - Blog hanner marathon amheus Thomas

16/02/2023 - Codi miloedd o bunnoedd ar gyfer ysbyty plant er cof am dad meddyg

16/02/2023 - Staff Bae Abertawe ar ras er budd elysen

08/02/2023 - Hyfforddwr ffitrwydd yn diolch i staff am eu gofal yn dilyn diagnosis canser

31/01/2023 - Mae cenhadaeth drugaredd Croatia yn foment sy'n newid gyrfa i awdiolegydd arobryn

25/01/2023 - Blog hanner marathon Abertawe amheus Thomas

05/01/2023 - Uned gardiaidd diolch i'r teulu am ofal 'rhyfeddol'

2022

20/12/2022 - Anrhegion Nadolig hael y teulu ar gyfer ward y plant

16/12/2022 - Codwr arian mawr Elliott, saith oed, i ddiolch i staff yr ysbyty a ofalodd amdano

02/12/2022 - Elusen bwrdd iechyd yn gobeithio am ganlyniad mawr o raffl crys

23/11/2022 - Mae tad yn mwynhau amser teulu o ansawdd eto diolch i wasanaeth anafiadau i'r ymennydd

09/11/2022 - Rhedwr yn rhoi buarthau caled i helpu gwasanaeth anaf i'r ymennydd sy'n trin ffrind gorau

04/10/2022 - Gemau Abertawe yn helpu i wella symptomau cleifion

03/10/2022 - Cyflawniad marathon dros gyflwr gydol oes

30/09/2022 - Mae diolch artist i'r bwrdd iechyd yn llun perffaith

29/09/2022 - Mae Mostyn Ifanc yn mynd yn bell i ddiolch i staff yr ysbyty

21/09/2022 - Twrnamaint rygbi coffa blynyddol yn pasio £30,000 i helpu i fynd i'r afael â chyflyrau genetig y galon

05/09/2022 - Mae Jiffy yn arwain beicwyr mewn taith codi arian 50 milltir ar gyfer elusennau canser

05/08/2022 - Anrheg Elyrch i bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghefn Coed

04/08/2022 - Mae rhoddion hael yn golygu chwarae ychwanegol i ward plant

02/08/2022 - Ymunwch â Jiffy ar gyfer her 50 milltir o hyd a fydd o fudd mawr i gleifion canser Singleton

27/07/2022 - Cariad Lucy at ei swydd yn cael ei gydnabod gan elusen ganser y DU

26/07/2022 - Mae cyfraniad twymgalon yn hwb mawr i'r tîm arbenigol

25/07/2022 - Gwelyau ysbyty maes i gyd bellach wedi'u dyrannu i helpu i fynd i'r afael â thlodi gwelyau lleol a chefnogi ffoaduriaid o Wcrain

11/07/2022 - Taith marathon tad sy'n galaru i ddiolch i'r grŵp cefnogi colli babanod

11/07/2022 - Disgyblion yn rhoi gwobr ariannol i Ysbyty Cefn Coed ar ôl ennill y gystadleuaeth

21/06/2022 - Arwydd mawr y Parchedig i'r tîm a berfformiodd lawdriniaeth achub bywyd

15/06/2022 - Cyn glaf yn llosgi yn llawn diolch am ei harwyr

14/06/2022 - Tad yn cyhoeddi bwriad i gerdded 550 milltir i ddiolch i GIG

30/05/2022 - Gardd yr ysbyty ar ei newydd wedd yn llwyddiant ysgubol gyda chleifion

17/05/2022 - Mae taith Doc allan o Affrica i fod gyda'i wraig a'i fab newydd-anedig yn ysbrydoli ymgyrch elusennol

29/04/2022 - Mae diagnosis sioc nyrs yn arwain at her tri chopa

01/04/2022 - Cardiac staff go the extra mile for people of Ukraine

28/03/2022 - Unused field hospital beds offered to Swansea Bay communities and Ukrainian refugees
2021

03/12/2021 Mae rhodd hael yn cynnig lle arbennig i deuluoedd ymlacio

01/12/2021 Mae mam yn rhoi teganau i wardiau plant er cof am ei mab achub bywyd

21/09/2021 Gwerddon pwll i hybu lles staff

31/08/2021 Gwasanaeth profi cardiaidd genetig wedi'i wneud yn barhaol

30/07/2021 Ystum bythgofiadwy gan Grŵp Colli Babanod Bae Abertawe

27/07/2021 Cancer 50 Challenge - Dydd Sul, 10fed Hydref 2021

21/07/2021 Mae'r Scar Free Foundation ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn lansio rhaglen 3 blynedd o ymchwil ailadeiladu wynebau sy'n arwain y byd

06/07/2021 Mae ffrindiau caredig yn sicrhau bod Traeth Aberafon yn lle mwy diogel i ymwel

01/07/2021 Adnoddau rhanbarthol yn gwella cefnogaeth gwirfoddoli yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe

02/06/2021 Cwrdd â'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser rhydd i ofalu am eraill

01/06/2021 Canmoliaeth i wirfoddolwyr sy'n gofalu am eu cymunedau

01/06/2021 Mae 150 o Wirfoddolwyr arall yn ymuno yn ystod Pandemig Covid-19 - Wythnos Gwirfoddolwyr 2021

2020

17/07/2020- Mae chwilt wedi'i grefftio â llaw i ddweud diolch i'r GIG

16/07/2020Mae hamperi bwyd yn swyno teuluoedd

01/06/2020- Gwirfoddolwyr yn helpu fferyllfeydd i gyflawni

06/05/2020- Teyrnged rhodd Cyfarpar Diogelu Personol i godwr arian digymell

27/04/2020- Mae haelioni llethol yn gweld miloedd o bunnoedd yn cael eu rhoi i gefnogi cleifion a staff

08/04/2020- Mae marathon gardd Ryan Jones yn plannu hadau ar gyfer codwr arian nesaf y GIG

04/06/2020- Mae gwirfoddolwyr yn camu i'r marc i helpu'r bwrdd iechyd i ddal ati i gyflawni

13/05/2020- Mae'r seren chwech oed Penny yn codi dros £1,000 i gefnogi'r GIG

27/04/2020- Mae haelioni llethol yn gweld miloedd o bunnoedd yn cael eu rhoi i gefnogi cleifion a staff

20/04/2020- Anne sy wedi ymddeol yn cefnogi'r GIG drwy wnïo am fuddugoliaeth

08/04/2020- Mae marathon gardd Ryan Jones yn plannu hadau ar gyfer codwr arian nesaf y GIG

14/01/2020- Gwasanaeth iechyd meddwl pobl ifanc wedi'i enwebu am fagiau o help

2019

03/12/2019- Dad i roi aren i ddieithryn cyn rhedeg Marathon Llundain

12/11/2019- Stêm lawn ymlaen wrth i rali tractor vintage godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe