Neidio i'r prif gynnwy

Cyfle olaf i gymryd rhan yn Her Canser 50 Jiffy

Mae gan feicwyr un cyfle olaf i gofrestru ar gyfer Her Canser 50 Jiffy, a gynhelir y Sul hwn (Awst 20).

Mae'r daith feicio elusennol boblogaidd yn darparu cyllid hanfodol ar gyfer gwasanaethau canser yn ysbytai Singleton a Felindre.

Mae gan feicwyr tan ganol dydd yfory, Dydd Mawrth, Awst 15, i gadarnhau eu lle yn yr her, sydd hyd yn oed yn fwy ac yn well eleni.

Am y tro cyntaf, bydd tri phellter ar gael, i ddarparu ar gyfer beicwyr o bob oed a gallu.

Mae’r llwybr 50 milltir o hyd yn cychwyn o Stadiwm Dinas Caerdydd ac yn gorffen ym mwyty Bracelet Bay Abertawe, The Lighthouse, ond mae dau bellter arall wedi’u hychwanegu’n arbennig.

Jiffy and fundraising cyclists   Bydd taith 32 milltir yn cychwyn yn The Star Inn yn Y Wig, sy'n cymryd allan y brif ddringfa i'r digwyddiad hirach.

Bydd cwrs 10 milltir yn cychwyn yn Remo's ym Mhort Talbot ac yn dilyn y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae'r un hwn wedi'i anelu at aelodau iau o'r teulu sydd am ymuno â pherthnasau a allai fod wedi dechrau'r pellteroedd hwy.

Bydd pob cwrs yn arwain at orffeniad torfol o The Secret, gyferbyn â Maes Rygbi a Chriced San Helen yn Abertawe, i Fae Bracelet yn y Mwmbwls.

Mae’r ddwy her flaenorol wedi codi bron i £180,000 i’r canolfannau yn Singleton a Felindre, gyda’r gobaith o godi llawer mwy eleni.

Mae Canolfan Ganser De-orllewin Cymru yn Singleton yn trin cleifion o Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, ar draws Gorllewin Cymru gyfan cyn belled i'r gogledd ag Aberystwyth, ynghyd â chleifion ymhellach i'r dwyrain i Ben-y-bont ar Ogwr, â thriniaethau cemotherapi a radiotherapi sy'n achub bywydau.

Gofynnir i ymgeiswyr godi o leiaf £50 mewn nawdd ar gyfer y llwybrau 50 a 32 milltir, ac o leiaf £20 o nawdd ar gyfer y llwybr 10 milltir.

Eisiau herio'ch hun? Beth am gofrestru ac ymuno yn yr hwyl! Ewch i: https://cancer50challenge.co.uk/ i gofrestru nawr!

Gallwch gyfrannu at Dudalen JustGiving Her Canser 50 Jiffy 2023 trwy glicio ar y ddolen hon.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.