Neidio i'r prif gynnwy

Gwerddon i hybu lles staff

Pwll y pencadlys gydag ynysoedd gwair

Gall staff ym mhencadlys Bae Abertawe elwa o brosiect amgylcheddol i helpu i hyrwyddo eu lles.

Bydd y cynllun newydd i drawsnewid y pwll wrth ymyl yr adeilad ym Maglan, Port Talbot, yn rhoi gwerddon o dawelwch i staff am rai eiliadau tawel i fwynhau natur yn ystod eu hegwyl.

Mae ynysoedd arnofiol wedi'u gosod yn y pwll i helpu i gadw'r dŵr yn lân ond hefyd i annog bywyd gwyllt fel gloÿnnod byw a gwenyn yn ogystal â blodau gwyllt.

(Yn y llun uchod: Kathryn Thomas o Biophilic Cymru, gwirfoddolwyr Charlotte Meller a Keith Davies gyda'r ynysoedd gwair)

Mae mentrau gwyrddu tebyg yn digwydd ar draws ysbytai Bae Abertawe a dwsinau o safleoedd byrddau iechyd eraill ar gost o £ 1.28 miliwn o gronfa ENRaW (Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles) Llywodraeth Cymru.

Mae'r cyfan diolch i Biophilic Wales, cydweithrediad dan arweiniad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe ac Adnoddau Naturiol Cymru.

Mae tair prif thema i Gymru Bioffilig; Glaswelltiroedd am Oes, Planhigion i Bobl, a Mannau Ysbrydoledig.

Mae Bae Abertawe yn ymwneud ag Inspiring Spaces, sy'n defnyddio safleoedd sy'n eiddo i'r bwrdd iechyd fel canolbwyntiau ar gyfer prosiectau gwyrdd sydd wedi'u cyd-ddatblygu gyda'r gymuned leol.

Mae hwn yn un o nifer o fannau gwyrdd mawr a bach sy'n cael eu datblygu ar gyfanswm o 40 o safleoedd bwrdd iechyd ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r bwrdd iechyd eisoes yn datblygu fferm solar ar raddfa lawn i gyflenwi bron i chwarter pŵer Ysbyty Treforys, gan dorri'r bil trydan oddeutu £500,000 y flwyddyn a lleihau allyriadau carbon yn sylweddol.

Mae ymyl glaswellt ar dir Ysbyty Morriston wedi cael ei drawsnewid yn werddon hafan i roi cyfle i staff, cleifion ac ymwelwyr gael saib.

Pwll y pencadlys cyn yr ynysoedd gwair Dywedodd Kathryn Thomas, Rheolwr Prosiect Cymru Bioffilig: “Rydym yn dod â bywyd gwyllt brodorol Cymru i mewn i safleoedd bwrdd iechyd i gynyddu lles cleifion a staff.

“Mae popeth am y prosiect yn profi bod angen i bobl fod wrth ochr natur yn enwedig ar hyn o bryd yn ystod amseroedd anodd.

(Yn y llun ar y dde: pwll y pencadlys heb yr ynysoedd gwair)

“Mae angen i bobl fynd allan amser egwyl. Gall dim ond 10 munud y tu allan, ymysg natur ac awyr iach, fod â buddion enfawr i les.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld yr holl flodau a fydd yn ymddangos ar yr ynysoedd y gwanwyn nesaf.”

Dywedodd Kate Morgan, Rheolwr Safle ym Mhencadlys Baglan: “Rydym yn croesawu mewnbwn Kathryn i wella’r amgylchedd yn y Pencadlys.

“Bydd y gwelyau cyrs arnofio nid yn unig yn gwella ansawdd y dŵr ond hefyd yn ein cynorthwyo gyda rheoli ystadau ac o fudd enfawr i’n staff sy’n aml yn cerdded o amgylch perimedr yr adeilad yn ystod eu hegwyl.”