Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Awdioleg (Tinnitws) Hydref-Tachwedd 2023

Canlyniadau

Yn gyffredinol, dywedasoch mai eich profiad o'n gwasanaeth oedd:

100% Da Iawn!

Sylwadau Ychwanegol

Dyma ychydig o adborth a adawodd ein cleifion ni:

  • “Cymwynasgar iawn a chyflym wrth gael fy apwyntiad.”
  • "Da iawn (profiad cyffredinol)."
  • “Mae cael gwelliant enfawr yn fy nhinitws yn syfrdanol.”
  • "Roedd cael dangos yr offer y gallwn i ei ddefnyddio yn amhrisiadwy."
  • "Esbonio sut rydw i nawr yn ailddysgu i glywed y byd eto."
Meysydd i'w gwella
  • "Roedd geiriad ar y llythyr yn dweud y byddai fy apwyntiad dros y ffôn, pan oedd yn apwyntiad personol. Felly roedd ychydig yn ddryslyd."

Beth wnaethom/byddwn yn ei wneud: Gwirio pob llythyr apwyntiad a sicrhau bod staff yn anfon y llythyr cywir at gleifion.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.