Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau a Chanlyniadau

Pobl yn pwyntio ar sgrin cyfrifiadur gydag eiconau o graffiau dros ben llestri.
Archwiliadau Allanol Blynyddol

Mae gan holl wasanaethau awdioleg y GIG yng Nghymru archwiliad allanol blynyddol o wasanaethau awdioleg i oedolion neu wasanaethau awdioleg baediatrig.

Mae'r adroddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Mae'r adroddiadau diweddaraf i'w gweld isod ar gyfer y gwasanaethau i oedolion a gwasanaethau paediatrig:

Adroddiad ar Archwiliad Cenedlaethol Safonau Ansawdd 2019 ar gyfer Awdioleg Oedolion 

Adroddiad ar Archwiliad Cenedlaethol Safonau Ansawdd 2018 ar gyfer Awdioleg Plant 

Cyfarfod Gr┼Áp Cleifion ac Amlasiantaeth

Dilynwch y ddolen hon am gofnodion Cyfarfod Cyfun Awdioleg ABM - Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer Cofnodion Cyfarfod CHSWG o fis Gorffennaf 2021

Arolygon Boddhad Cleifion

Dilynwch y ddolen hon i weld canlyniadau Arolwg Pontio i Wasanaethau Awdioleg i Oedolion (Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot) rhwng 2019-2021

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer yr adroddiad ar ganlyniadau Arolwg Awdioleg Cyn-ysgol Pediatrig 2019

Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.